Select Page

سئوال از برگزارکنندگان کمیته همیارى، همه با هم برای آذربایجان

سئوال از برگزارکنندگان  کمیته همیارى، همه با هم برای آذربایجان

 زلزله آذربایجان قلب هر ایرانى دوستدار وطن را به درد آورد، پیر و جوان، قدیمى و تازه وارد در وسع و توان خود به جنب و جوش و خروش افتاد، براى جمع آورى کمک!

این نشان از علاقه تمامى ما ایرانیان دور از وطن به  میهن و هم میهنانمان است، بخصوص در زمان وقوع بلایاى طبیعى. این همه جنب و جوش براى جمع آورى کمک در میان جوانان و میانسالان و سالمندان براى من غرور آفرین بوده و هست! ما همه در دردمندى و رنج، از تمامى اقوام مختلف ایرانى به یک رنگى و بى رنگى رسیدیم!

هر هفته بدون اغراق برنامه اى در روزنامه هاى جامعه ایرانى به جهت همیارى و جمع آورى کمک هاى مالى دیده ام و هفته گذشته نیز آگهى برنامه اى جدید با نام “همه با هم براى آذربایجان” را در روزنامه ها دیدم!

پس آذربایجان و مردم صدمه دیده در حادثه زلزله اخیر، هنوز فراموش نشده اند و همشهریان تورنتویى ما همچنان در فکر تدارک منابع مالى هستند، تا قبل از سرماى سخت زمستان در آن منطقه سرد، سرپناه، مدرسه و یا مرکز بهداشتى را بنا نهند و ِدین ایرانیان ساکن بزرگ شهر تورنتو را به بهترین نحوى ادا کنند!

اما از نظر نگارنده این نامه، یک نکته به کلى فراموش شده و آن هم توانایى هاى متفاوت مالى ساکنان ایرانى این شهر بزرگ و زیباست است!  خرید بلیط هاى ١٠٠ و ٢٠٠ دلارى در توان بسیارى از آنان منجمله نگارنده نخواهد بود! داشتن اسپانسرهاى قدرتمند و ثروتمند از موهباتى است که همیشه در این شهر قدم هاى مهم اجتماعى و فرهنگى را ممکن ساخته است، و مطمئن هستم که تمامى این انسان هاى شریف در صف اول این عمل نیکوکارانه و انسانى هستند! امابه چه دلیل فرصت همیارى و کمک از افرادى با درآمدهاى کمتر، دانشجویان، افرادى دست به گریبان با مشکلات رکود اقتصادى و بیکارى و حتى سالمندانى با درآمدهاى محدود و ثابت که مشتاقانه داوطلب پرداخت مبلغى کمتر و در حد توان فردى خود هستند، به طور مشخص گرفته شده است؟ آیا بهتر نیست جایى هم براى این همشهریان مشتاق در نظر گرفته شود و لذت همدلى و همراهى در این کمک انسانى از این گروه افراد گرفته نشود؟

 نویسنده این متن قلبا امیدوار است که این نوع قیمت گذارى، به صورت آگاهانه یک مرزبندى مالى- طبقاتى بین ایرانیان ساکن این بزرگ شهر نبوده باشد و مسئولان برگزارى این برنامه تعدادى از صندلى هاى این سالن را به مشتاقانى با وسع مالى کمتر مثل ٧۵ و یا حتی۵٠ دلار اختصاص دهند و تمامى ایرانیان این شهر را در این عمل خیر خواهانه سهیم نمایند!

با سپاس- امضا محفوظ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author

نظر خوانندگان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Pin It on Pinterest

Share This