Select Page

ظهور نشانه های نژادپرستانه در تورنتو

ظهور نشانه های نژادپرستانه در تورنتو

شهروند ـ کارکنان شهرداری تورنتو در حال از بین بردن پوسترهایی هستند که بر اساس آن از سفیدپوستانی که از اصلاحات سیاسی خسته اند و دلشان می خواهد پدیده مهاجرت متوقف شود خواسته می شود تا به یک جنبش دگرساز راست (Alt-Right) بپیوندند. رواج این گونه نفرت در تورنتو غیرقابل قبول است.

posters-at-stan-wadlow-park

عکس های این پوسترها در فضای مجازی دست به دست می چرخد و بسیاری آن را نژادپرستانه می دانند. بسیاری افراد در توئیتر از مردم خواسته اند تا اگر با این پوسترها مواجه شدند آنها را پاره کنند.

About The Author

پیشخوان

Insufin Insurance

Pin It on Pinterest

Share This