Select Page

هجوم پناهندگان سوری و افزایش استفاده از بانک های مواد غذایی

هجوم پناهندگان سوری و افزایش استفاده از بانک های مواد غذایی

شهروند ـ هجوم پناهندگان سوری به همراه وقوع آتش سوزی و کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ باعث شد که تعداد افرادی که در کانادا از بانک های غذا استفاده می کنند در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ به میزان ۱.۳ درصد  افزایش یابد. این افزایش در استان های آلبرتا، ساسکاچوان و نوا اسکوشیا تا ۱۷ درصد هم صعود کرده است.

food-bank

بانک غذا در شهرهایی مانند لابرادور و یا ادمونتون که نرخ بیکاری در آنها بسیار بالاست بیشتر استقرار دارد. آمدن ۲۵۰۰۰ پناهنده ی سوری در طی سال گذشته که اغلب برای زندگی به سیستم کمک های اجتماعی وابسته هستند و در شرایط مساعد مالی قرار ندارند باعث شده است که میزان استفاده  از بانک های غذا در این یک سال بیش از پیش افزایش یابد. در مقابل در مانیتوبا و انتاریو که اقتصادهای رو به رشدی دارند میزان استفاده از بانک های غذایی ۲.۹ کاهش داشته است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

About The Author

پیشخوان

Pin It on Pinterest

Share This