دسته: تازه های نشر

دریا: رخت تن مهتاب/عباس شکری

در فراشد داستان «دریا» چهره‌ ی انسان تنها چونان تصویر می‌شود که ناخودآگاه این شعر رودکی در ذهن می ‌نشیند: با صدهزار مردم تنهایی/ بی صد هزار مردم تنهایی. حضور به تنهایی نمی‌تواند انسان را از شر تنهایی با جمع یا بدون جمع برطرف کند. تنهایی محصول دوران مدرن و محصول انبوهی جمعیت، بویژه ابزار ارتباطی است. تنهایی انسان محصول رادیو، تلویزیون، مطبوعات…

کویر بی حاشیه منتشر شد  

رمان های” شام با کارولین”، “فصلی دیگر” و “کویر بی حاشیه” سه رمان منتشر شده ی او هستند که کویر بی حاشیه تازه ترین آنهاست که در تابستان ۱۳۹۵ (تابستان ۲۰۱۶) منتشر شده است.

منتشر شد: گذار زنان از سایه به نور

نشر آفتاب نخستین کتاب خود را با نام “گذار زنان از سایه به نور” منتشر کرد.
این کتاب نگاهی است به تاریخ زنان، زنانی که از خاکستر سیاه با توانایی و شایستگی به اوج قدرت و مکنت رسیده اند.

“غروب” منتشر شد

اولین شماره مجله فرهنگی، ادبی و هنری «غروب» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حامد ایمان منتشر شد.

Pin It on Pinterest