ادبیات

  • پزشکی
  • طنز
  • گوناگون

“دین و علم”

در طول تاریخ دین و علم غالباً با یکدیگر در جنگ و ستیز بوده‌اند. در قرون وسطی دین محک تشخیص حق از باطل و تحقیقات علمی برای اثبات

پیشخوان

اجرای طرح: حامد

پر خواننده های هفته