دو اقتصاددان معروف آمریکایی با کرسی تدریس در دانشگاه های معتبر آمریکا توانستند مشترکا جایزه نوبل امسال را از آن خود کنند. موضوع تئوری اقتصادی ایشان حفظ سرمایه های کلان جهانی در مقابل تغییرات آب و هوایی بود و راه حل هایی که بتوان بر آثار زیانبار فجایع طبیعی غلبه کرد و از بار ضررهای مالی و پولی کاست. همانطور که مطلع هستید طی دو دهه اخیر توفان، سونامی، گردباد، سیل، زلزله، گازهای گل خانه ای و باران های موسمی در سراسر دنیا زیان های جبران ناپذیری را از خود به جا گذاشته است و باعث شده تا نیاز به تغییری سریع در اکثر الگوهای اقتصادی ـ اجتماعی ـ شهری و آماری احساس شود.

“ویلیام نوردس” و “پول رومر” دو نابغه اقتصاد هستند که با تئوری جدید خود توانستند هم جایزه نوبل ۲۰۱۸ را ازآن خود کنند و هم اسم نیک خود را برای همیشه در صنعت بیمه و جهان اقتصاد ثبت کنند. موضوع تحقیق/تئوری ایشان رشد اقتصادی مستمر با تاکید روی محیط زیست و استفاده از تکنولوژی های جدید با مدیریت نیروی انسانی مبتکر و خلاق است که همواره باعث رونق و شکوفایی اقتصاد شود. در این چرخه یکی از راه هایی که بیشتر از همه جلب نظر می کرد حفظ داده ها (سرمایه های انسانی و مالی) و نقش نیروی ماهر و متخصص بود به عبارت دیگر یک عامل دیگر به عوامل تولید که قبلا “کار- سرمایه- زمین و مدیریت” بودند اضافه شده که به کارگیری تکنولوژی جدید توسط نیروی متخصص و کارآموزده است.

یکی دیگر از موارد مهمی که در تئوری جدید “ویلیام نوردس” و “پول رومر” خودنمایی می کند تعیین خط مشی برای آینده است و آن تصحیح نظریه های اشتباه قبلی است که بعضی از کارشناسان معتقد بودند حفظ محیط زیست و سرمایه های کلان اقتصادی عملی و مقرون به صرفه نیست و بایستی زیر ساختارهای جدید ابداع نمود تا بتوانند در مقابل فجایع طبیعی مقابله کنند در صورتی که در تحقیقات به عمل آمده اینطور نتیجه گیری شده که هم امکان رشد و توسعه اقتصادی عملی است و هم امکان حفظ سرمایه های کلان اقتصادی قبلی با اندک سرمایه گذاری ممکن پذیر می باشد.

ادعای مطرح شده توسط “ویلیام نوردس”و “پول رومر” توسط بالاترین مرجع سازمان ملل در بخش محیط زیست تایید و همه دست اندرکاران و سیاست گذاران انرژی، مهندسان، آرشیتکت ها،کارشناسان و خبرگان بیمه را به مطالعه و عمل به آن توصیه کردند.

اهم مواردی که در تئوری دو اقتصاددان آمریکایی وجود داشت پاسخ به این سئوال بود که چطور می توان با اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی مبارزه کرد و در همان حال به رشد و شکوفایی اقتصادی نایل شد. این عملیات با ابداع و اختراع دستگاه ها و ادوات جدید که قادرند وقوع فجایع طبیعی را پیش بینی کنند جهان را امن تر خواهد کرد، در ضمن این امکان را به مخترعان و مبتکران می دهد تا با نبوغ خود باعث سرمایه گذاری های جدید شده و شکوفایی اقتصادی تحقق یابد. در کنار این موارد پیش ساخته هایی طراحی شود تا بتواند در صورت تحقق خطرات طبیعی از آثار زیانبار آنها بکاهد و به مرور همه بخش های اقتصادی (ساخت و ساز، بانک، بیمه، سرمایه گذاری، کارخانجات و مراکز تولیدی) با تمرکز به ایمنی و حفظ امنیت جان و مال مردم توسعه یابند و کاراتر عمل کنند.

گزارش حاضر برگرفته از مقاله زیر از مجله تخصصی بیمه است:

Insurance Journal, By Simon Johnson and Niklas Pollard | October 9, 2018

American Economists’ Work on Climate Change, Benefits of Technology Earn Nobel Prize

https://www.insurancejournal.com/news/national/2018/10/09/503763.htm