بازخوانی وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸

 پیش از این‌که به ‌رویدادهای ۱۸ تیر ۷۸ بپردازیم، خوب است نگاهی کوتاه به‌ جایگاه ۱۸ تیر در تاریخ ایران بیفکنیم. تاریخ این مرز و بوم پر از روزهایی است که گاه شاهان به بهانه هایی خون مردمان ریخته اند و روزگار بر ایشان تیره نموده اند و گاه پیران و شیخان به نام دین، … ادامه خواندن بازخوانی وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸