برگزاری مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا:شنیده ها و ناشنیده ها/ فرح طاهری

شهروند ۱۱۵۲- ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷ یکشنبه ۱۱ نوامبر سالن کانسیل چمبر شهرداری نورت یورک شاهد حضور جمع کثیری از ایرانیان بود. علت گردهمایی ایرانیان فراخوانی بود که هیئت برگزارکننده مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا داده بود تا این کنگره و مسیر تشکیل آن را به ایرانیان معرفی کرده و آن را به بحث و بررسی … ادامه خواندن برگزاری مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا:شنیده ها و ناشنیده ها/ فرح طاهری