مرکز اسناد حقوق بشر ایران

 دگرباشان جنسی از جمله گروه هایی بودند که از ماه های اول پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تحت فشار قرار گرفته و شاهد نقض گسترده حقوق انسانی خود بودند. در اولین گزارش جامع سازمان عفو بین الملل که در مورد وضع حقوق بشر در ایران در شش ماه اول پس از انقلاب منتشر شد سه مورد اعدام به چشم می خورد که در آن لواط به عنوان تنها جرم متهم ذکر شده است. اما اعدام به جرم لواط منحصر به دوران پر التهاب پس از انقلاب نبود و تا‌کنون نیز ادامه یافته است. تفاوت عمده اعدام های اول انقلاب با اعدام های سال های اخیر در این است که در سال های اول انقلاب اعدام های دگرباشان جنسی، همانند سایر اعدام ها، تابع ضوابط مدون قانونی نبودند، اما پس از تصویب قوانین کیفری جمهوری اسلامی این اعدام ها رسمیت قانونی نیز یافت. در حال حاضر قانون مجازات اسلامی که در سال جاری و با تغییراتی نسبت به قانون قبلی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده، برای روابط جنسی همجنسگرایانه مجازات های اعدام، شلاق و زندان را در نظر گرفته است.

LGBT-H

مرکز اسناد حقوق بشر ایران به زودی گزارش جامعی در مورد نقض حقوق بشر و تبعیض علیه دگرباشان جنسی در ایران منتشر می کند. در این گزارش غیر از اعدام و سایر مجازات های کیفری به مسائل دیگری که دگرباشان جنسی در ایران با آنها مواجه هستند نیز پرداخته می‌شود. اخراج از مدرسه و دانشگاه، ضرب و شتم توسط اعضای خانواده، تعرض جنسی، توهین و تمسخر، و سوق داده شدن به سمت عمل دشوار تغییر جنسیت از مواردی هستند که جامعه دگرباشان جنسی در ایران با آن دست و پنجه نرم می کند.

گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران بر مبنای بررسی حقوقی قوانین جاری ایران، اخبار و گزارش های منتشر شده و همچنین مصاحبه با تعدادی از دگرباشان جنسی که در سال های اخیر از ایران خارج شده‌اند تنظیم شده است.

در این لینک می‌توانید شهادتنامه متین یار که پس از مصاحبه‌ با او تنظیم شده است را مطالعه کنید. متین یار یک همجنسگرای ایرانی است.

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3283.html#.Ujh1o9JzFPs