“ما انقلاب کردیم، یا… ؟”/ سعید یوسف

محمد قهرمان که در تاریخ 10 تیر ماه 1308 خورشیدی در تربت حیدریه به دنیا آمده بود، دو سال قبل در تاریخ 28 اردیبهشت 1392 در مشهد درگذشت ـ در حالی که تنها حدود یک ماه و نیم مانده بود که 84 ساله شود. به این ترتیب من برای این ادای احترام و ادای دین به او حدود دو سالی صبر کرده‌ام، و درست نمی‌دانم که این کار را بیش از این به تأخیر اندازم، هرچند این نوشته را باید تنها یادداشتی …