شهروند ـ علی شریفیان: در حالی که مجلس قانونگذاری بی سی در تعطیلات تابستانی است، نمایندگان از سوی دولت احضار شده اند تا با تشکیل جلسات اضطراری به بررسی یک پروژه بی سابقه ۳۶ میلیارد دلاری بپردازند. این پروژه که دولت لیبرال بی سی در باره آن با شرکت پیشنهاد کننده، شرکت

Pacific Northwest LNG مذاکرات مفصلی انجام داده جزئیات زیادی دارد و از جمله قرار است میزان مالیات بر درآمد این شرکت برای ۲۵ سال آینده ثابت بماند و تغییری نکند. رهبر و نمایندگان اپوزیسیون دولت با این موضوع مخالفند و می گویند گنجاندن چنین بندی در قرارداد دست دولت و دولت های آینده را می بندد، اما دولت لیبرال می گوید این بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ بی سی است و با توجه به هزاران شغلی که به وجود می آورد و میلیاردها دلار درآمدی که خواهد داشت این بخشش مالیاتی در عمل به مردم بی سی بر می گردد. این شرکت جزو مجموعه شرکت های کارتل عظیم بین المللی مالزیایی پتروناس است و قصد دارد ترمینالی در نزدیکی شهر پرنس روپرت بی سی برای فعالیت های خود بسازد.bc-primier

ظاهرا بحث در مجلس بی سی درباره این قرارداد و نتیجه گیری از آن به این آسانی و سرعت به پایان نمی رسد. علاوه بر مسئله مالیات موضوع بررسی ضررهای زیست محیطی و توافق اقوام بومی با این پروژه هم از مسائل دیگری است که باید درباره آن بحث و گفت وگو بشود.