mortgage

شهروند- علی شریفیان: بیل مورنو، وزیر دارایی دولت فدرال قوانین و مقررات بانکی تازه ای برای گرفتن وام برای املاک مسکونی که قیمت آنها از ۵۰۰ هزار دلار بیشتر باشد، تنظیم کرده که از اول ماه فوریه سال ۲۰۱۶ به وسیله بانک ها اجرا خواهد شد.

در حال حاضر پیش پرداخت برای گرفتن وام خانه ۵ درصد است. این پیش پرداخت از کسانی که بخواهند ۸۰ درصد قیمت خانه را وام بگیرند، اخذ می شود.

بر اساس قوانین و مقررات جدید اگر کسی بخواهد برای مثال یک خانه ۷۰۰ هزار دلاری با اخذ وام از بانک بخرد، باید برای ۵۰۰ هزار دلار اول ۵ درصد یا ۲۵ هزار دلار و برای ۲۰۰ هزار دلار بقیه ۱۰ درصد یا ۲۰ هزار دلار پیش پرداخت داشته باشد. یعنی در مجموع خریدار باید ۴۵ هزار دلار برای گرفتن وام خرید یک خانه ۷۰۰ هزار دلاری داشته باشد.

بیل مورنو پس از ارائه و توضیح درباره این قوانین گفت قیمت خانه در تورنتو و ونکوور به رقم های بالایی رسیده و افزایش میزان پیش پرداخت تضمینی اقتصادی برای خریداران خانه های بالای ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود.