Select Page

سال: 1999

نشست‌های شنبه/ مجید نفیسی

در همین دوره است که فکر داشتن یک جرگه‌ی ادبی بین ما قوت می‌گیرد. جلسات سخنرانی یا شعرخوانی که از سوی کانون‌هایی چون نیما انجام می‌گیرد برای خود کسانی که آفریننده‌ی آثار ادبی هستند نمی‌تواند کافی باشد و نیاز به فضایی که بتوان در آن مخاطبینی که خود در عین حال خالق آثار ادبی هستند، به شدت احساس‏ می‌شود.

Read More

مدیریت نوین کسب و کار۱۳/ مجید جانفرسا

شهروند ۱۱۷۹-۲۹ می ۲۰۰۸ Modern Business Management مباحث مدیریت طی مقالات گذشته به بحث و بررسی شرایط و ویژگیهای مدیریت در یک سازمان پرداختیم. در این هفته با توجه به اهمیت شرایط محیطی کسب و کار و نحوه اطلاع از تغییرات آن در انجام...

Read More

Pin It on Pinterest