ماه: می 2019

“پتیشن”

برپایه گزارش انستیتو حکمرانی بازل (سوئیس)، حکومت جمهوری اسلامی در میان ۱۴۶ کشوری که در پیوند با پولشویی مورد بررسی قرار گرفته اند،

Read More

شعر/ندا مقدم

در برهوتِ بیداد و سکوت
از گلبانگ ِ کلام ِ عشق زاده می شویم
عطش ِ زمین و بوسه باران ِ آسمان
وسوسه ی یکی شدن

Read More
  • 1
  • 2