ماه: نوامبر 2019

عروسک/فریبرز فرشیم

آقا رضا، راننده‌ ای بود سی و چهار پنج ساله، به قامت متوسط، هیکلی متوسط و شکمی بر آمده، طوری که به راحتی نمی‌توانست دکمه‌های کتش

Read More