ماه: دسامبر 2019

برایان هوک: رژیم ایران با بدترین بحران مالی و ناآرامی سیاسی عمر خود مواجه شده و به شدت خشمگین و هراسان است

نخست این که نیروهای ایالات متحده به دعوت دولت عراق در آن کشور حضور دارند. دوم، دولت عراق نسبت به تضمین امنیت نیروهای ما در عراق مسئول است

Read More

لاله سوزان ایران

این جنایت شباهت تام و تمامی به جنایت نسل کشی موضوع کنوانسیون نسل کشی سال ۱۹۴۷ و اساسنامه دادگاه بین الملی کیفری دارد.

Read More

وظیفه اصلی نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور پشتیبانی مالی، لجستیک (فنی و رسانه ای)، بین المللی و سیاسی ست/ مسعود نقره کار

یکی از ویژگی های خیزش آبان ماه این بود که مطالبات مردم، به ویژه جوانان از حوزه های خاص اقتصادی و اجتماعی به سطحی سیاسی ارتقاء پیدا کرده بود،

Read More
  • 1
  • 2