سال: 2019

بازجوها تاثیرشان را در زندانی انفرادی خوب می‌دانند با آمدن و نیامدن‌شان روح و روانت را بهم می‌ریزند

بعد از دو ماه که بازپرس پرونده‌ ام (به اسم شیرزادی) برای تفهیم اتهام جاسوسی در بازداشتگاه به دیدنم آمد، همان اول کار با مشت و کشیده به جانم افتاد.

Read More

بازخوانی پرونده های قدیمی/طاهره آقاخانی مقدم/بهرنگ رهبری

در این ستون قصد دارم هر هفته یک پرونده از هزاران پرونده خونین نظام جمهوری اسلامی را بازخوانی کنم. بسیاری از این پرونده ها آنقدر تکان‌دهنده است که گاه کلمات هم نمی‌توانند بار فاجعه را با خود حمل کنند.

Read More

کدام واقعی است؟/اسد مذنبی

رشیده خانم که گیج شده بود، نگاهی دوباره به پلاک منزل انداخت- فکر می کرد شاید اشتباهی وارد خانه دیگری شده- اما وقتی مطمئن شد خانه خودش است، از خانمی

Read More