سال: 2019

شعر: مهدی رودسری

تپه های تنهایی در شب ِاورانوس بیدارند
قلهٔ یکی از بی خوابی ها پناهگاه ِرویا و خاطره
فاصله زمین تا ما فقط سه میلیارد سال ِنوری
هر میلیارد سال ِنوری فقط یک ثانیه

Read More

کیقباد اسماعیل پور، برنده نشان لیاقت کشور کانادا: دوست دارم در بطن این جامعه به ایرانی بودنم افتخار کنم

من یک شهروند ایرانی – کانادائی هستم که در سال ۲۰۰۲ به همراه خانواده ام به کانادا آمدم. از روزی که به این کشور پا گذاشتم، اینجا را خانه

Read More