سال: 2019

عروسک/فریبرز فرشیم

آقا رضا، راننده‌ ای بود سی و چهار پنج ساله، به قامت متوسط، هیکلی متوسط و شکمی بر آمده، طوری که به راحتی نمی‌توانست دکمه‌های کتش

Read More

اطلاعیه کمیسیون حقوقی کمیته حمایت از بیانیه (۱۴) تن کنشگر مدنی در داخل ایران درباره وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران

همکارعزیز ما خانم گیتی پورفاضل و سایر زندانیان امضاکننده بیانیه ۱۴ نفر، در اعتراض به «آپارتاید جنسی» که حاصل نگاه فرهنگ مردسالارانه

Read More