ماه: مارس 2020

بازخوانی پرونده کشته شدن فرهاد طاهریان و فساد عمیق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی!/بهرنگ رهبری

بازخوانی پرونده کشته شدن فرهاد طاهریان و نوع برخورد دستگاه قضایی با مجرم پرونده، می‌توان تنها به گوشه ای از فساد عمیق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

Read More

“بهشت و دوزخ”

اصل مکافات و مجازات در جمیع ادیان برقرار است و بدون آن نظام اجتماع بر هم خورده و هرج و مرج رخ می‌دهد. در ادیان کهن بقای

Read More

نوروزتان فرخنده باد!

آقای علی احساسی نماینده پارلمان فدرال از منطقه ویلودیل سال نو خورشیدی و نوروز باستانی را به خوانندگان شهروند در سراسر دنیا و بخصوص در

Read More

زن و صلح و تساوی حقوق

در آثار آئین بهائی اصل تساوی حقوق زنان و مردان مکررا تأیید و تشریح شده و لغو تعصبات و ایجاد مساوات میان مردان و زنان را لازمه ترقی بش

Read More