زندگی کوتاه است و مرگ در آستانه در منتظر!/عباس شکری

اینستاگرام امروز همان ضبط صوت دوران نوجوانی من است. جوانان امروز در اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی غرق شده اند. چشمانشان از دیدن عکسی که …