کنگره ایرانیان کانادا نقشی که در جامعه ایرانی-کانادایی بازی می‌کند/شهرام تابع محمدی

انتخابات کنگره ایرانیان کانادا قرار است کمی بیش از سه ماه دیگر در اوایل می 2020 انجام گیرد. در این انتخابات، دو گروه مشخص به مصاف