گلوریا یزدانی، نویسنده، کارگردان و بازیگر “طنین ترانه های آزادی زن”: می خواهم فرهنگ سازی کنم

گلوریا از شروع کارش در عرصه ی نمایش و بازیگری می گوید: همان سال اولی که به اتاوا آمدم، کارهای هنری را در مدرسه شروع کردم. هنوز انگلیسی بلد نبودم که تصمیم گرفتم در یک مسابقه ی فن بیان شرکت کنم. اسمش مسابقه ی سخنوری در سطح مدارس ناحیه بود. معلم ها که می دیدند زبان من خوب نیست زیاد مایل نبودند که من شرکت کنم