انتخابات کنگره ایرانیان کانادا برگزار شد

یکشنبه 5 می 2013، مجمع عمومی سالانه کنگره ایرانیان کانادا در سالن هتل شرایتون برگزار شد. در آغاز جلسه، اعلام شد که نایب رئیس کنگره، آقای کاوه شهروز استعفا داده اند و البته دلیلی برای استعفای ایشان ذکر نشد. در این جلسه قرار بود برای پنج کرسی خالی از 9 عضو هیئت مدیره انتخابات…