“راز یلدا” آشکار می شود/فرح طاهری

عنوان کنسرت “راز یلدا” است. کنسرت ما این بار بسیار انتزاعی و مدرن است. بعضی قطعه ها کوتاه است. از شعرهایی استفاده کردیم که به این مناسبت مربوط می شود. مثلا قطعه من از مولانا انتخاب شده که ربط به …