کمپین من هم یک ایرانی ـ کانادایی هستم!/ شهرام تابع محمدی

روزی که در اولین جلسه همفکری برای راه انداختن کمپین (کارزار) “من هم یک ایرانی-کانادایی هستم!” شرکت کردم با این‌که بسیار مجذوب افکار امروزین و برنامه‌ریزی‌های چشمگیر مبتکر اصلی آن، بیژن احمدی، شدم هیچ فکر نمی‌کردم که رویاهای آن روز به این سرعت به واقعیت بپیوندند….