شهروند: روز سه شنبه مردم کلگری استان آلبرتا پای صندوق های رأی رفتند تا مخالفت یا موافقت خود را برای برگزاری المپیک زمستانی ۲۰۲۶ اعلام کنند. کالگری پیش از این یک بار در سال ۱۹۸۸ المپیک زمستانی را برگزار کرده که بسیار موفقیت آمیز بوده است. اعضای شورای شهر گروهی موافق و گروهی مخالف برگزاری این مسابقات بین المللی هستند و تصمیم نهایی آنها بستگی زیادی به نتیجه رأی گیری دارد.

 

مخالفان می گویند که کالگری به خاطر کاهش قابل توجه بهای نفت از نظر اقتصادی خیلی با سال ۱۹۸۸ متفاوت است و در این اوضاع اقتصادی برگزاری این مسابقات عاقلانه نیست. با این که کالگری نیازی به ساختن استادیوم و اماکن  و تقریبا تسلیهات جدید لازم برای انجام مسابقات ندارد، اما تسهیلات باقی مانده از ۱۹۸۸ نیاز به بازسازی، تعمیر و به روز شدن دارند و یک فاکتور دیگر هزینه امنیت برگزاری بازیهاست که حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

دولت فدرال وعده داده که حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از هزینه های برگزاری المپیک را می پردازد اما در همه حال مخالفان می گویند شهروندان کالگری و مردم آلبرتا باید حدود سه میلیارد دلار بقیه هزینه ها را از طریق مالیات های خود بپردازند. مقامات «کمیته بین المللی المپی » علاقمند است که با توجه به تجربه موفق پیشین این شهر، آنها بازیهای سال ۲۰۲۶ را هم برگزار کنند و مردم و مقامات مسئول را برای این کار تشویق می کند، اما در نهایت مردم کالگری و آلبرتا باید در این باره تصمیم بگیرند. شهرهای میلان ایتالیا و استکهلم ، پایتخت سوئد از دیگر شهرهایی هستند که قصد دارند داوطلب برگزاری این مسابقات در سال ۲۰۲۶ بشوند.