ادبیات

هنر

کوک، کوله و کول/ حسین افصحی

نمایش "کوک، کوله و کول" نوشته،کارگردانی و بازی "شعله پاکروان" فقط یک نمایش نیست، سفری به دیار داغداران جمهوری اسلامی ست.

  • پزشکی
  • طنز
  • گوناگون

پیشخوان