ادبیات

یک هفته با من بمان/حسن فرخی

لعنت به مرگ گفتیم‌ و دیدیم‌ در تاریخ معاصر اعدام تو لعبتی بودی جان تو را به خدا قسم دادیم و مرگ را در آبان ماه نفرین کردیم

منتخب دبیران

  • پزشکی
  • طنز
  • گوناگون

“تصویر جهان فردا”

پس از درگذشت حضرت عبدالبها در سال 1921 میلادی، حضرت شوقی ربانی تا سال 1957 مسئولیت اداره جامعه جهانی بهائی را به عهده داشتند.

پیشخوان

اجرای طرح: حامد

پر خواننده های هفته