شاخص سهام در آمریکا روز دوشنبه با توجه به خبرهای مطلوب در زمینه بازار مسکن و بانکداری که امید سرمایه گذاران به بهبود اقتصادی را زنده کرد …


شهروند ۱۲۳۰  پنجشنبه ۲۱ می  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: شاخص سهام در آمریکا روز دوشنبه با توجه به خبرهای مطلوب در زمینه بازار مسکن و بانکداری که امید سرمایه گذاران به بهبود اقتصادی را زنده کرد، به طور قابل توجهی صعود کرد.

سهام بانک ها پس از آنکه تحلیلگران وال استریت تصویر خوشبینانه ای از این بخش های به شدت آسیب دیده ارائه کردند صعود کرد.

همچنین گزارش شرکت "لوز" – که مصالح خانه سازی می فروشد – از وضع مالی اش این امید را به وجود آورد که ممکن است بازار مسکن احیا شود.

میانگین شاخص سهام بازار صنعتی داو جونز نزدیک سه درصد یا ۲۳۵ نمره ترقی کرد و حدود ۸۵۰۴ بسته شد.

بازارهای اروپایی نیز صعود کردند به طوری که فوتسی ۱۰۰ لندن بیش از ۲/۲ درصد بالا رفت.

هفته گذشته به دلیل نگرانی از اینکه امید به بهبود اقتصادی ممکن است اغراق آمیز باشد سهام ها به شدت افت کرده بود.

جیمز کاکس از شرکت "هریس فایننشال گروپ" گفت: "این تشخیص وجود دارد که اوضاع قرار است بهتر شود."

ارزش سهام شرکت "لوز" با افزایش هشت و یک دهم درصدی به ۱۹ دلار و ۹۴ سنت رسید. ارزش سهام شرکت "هوم دیپو" رقیب "لوز" 6/6 درصد افزایش یافت و به ۲۶ دلار و دو سنت رسید.

ارزش سهام "بنک آو امریکا" 9/9 درصد افزایش یافت و به ۱۱ دلار و ۷۳ سنت رسید. این پس از آن بود که تحلیلگران شرکت گلدمن سَکس به مشتریانشان توصیه کردند سهام این بانک را خریداری کنند و تحلیلگران سیتی گروپ نیز گفتند که این بانک در ربع دوم سال به سوددهی باز خواهد گشت.

تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا نیز به طور محتاطانه در تجدید خوشبینی بازارها سهیم بود.

وی گفت که اقتصاد آمریکا "آشکارا تثبیت" شده است، اما اخطار داد که روند بهبود ناهموار و شکننده خواهد بود.