۹ تا ۱۷ اپریل در بیت زیتون

هفته لغو اعدام در ایران

هفته ی آزادی زندانیان سیاسی

شهرزاد مجاب: «خطوط مقاومت، نمایشگاه ترکیبی از رسانه های مختلف، از آثار خلق شده توسط زندانیان سیاسی سابق خاورمیانه، بویژه ایران، است و همچنین از آثار هنرمندانی که در همبستگی با آنان خلق شده . نمایشگاه نمونه ای بصری از جنایاتی ست که رژیم جمهوری اسلامی و دیگر رژیم های سرکوبگر منطقه مرتکب شده اند.

برای دیدن اندازه بزرگتر پوستر نمایشگاه روی آن کلیک کنید

از جون ۲۰۰۹، رژیم اسلامی هزاران تن از شهروندان خود را به زندان افکنده و اعدام کرده است؛ جنایاتی که در فرهنگ رسمی سکوت و انکار محاصره شده اند.

این نمایشگاه شاهدی ست بر آنهایی که در برابر سیاست های سرکوبگرانه ی دولت مقاومت می کنند. همچنین فرصتی ست برای ما تا همبستگی خود را با مردم ایران نشان داده و خواهان پایان بخشیدن فوری به زندان، شکنجه و اعدام در ایران شویم.»

نمایشگاه روز ۹ اپریل ساعت ۷ بعدازظهر افتتاح می شود و تا ۱۷ اپریل ادامه خواهد داشت.

مراسم افتتاح با موسیقی و سخنرانی همراه خواهد بود.

برگزارکنندگان: پرفسور شهرزاد مجاب و بتنی آزبرن (دانشجوی دکترای دانشگاه تورنتو)

  با همکاری نشریه شهروند                   

ساعات نمایشگاه: دوشنبه و سه شنبه: تعطیل

   چهارشنبه تا جمعه: ۱۲ ظهر تا ۶ بعدازظهر

  شنبه و یکشنبه: ۱۲ ظهر تا ۵ بعدازظهر

  یکشنبه ۱۰ اپریل: ساعت ۶:۳۰ تا ۹:۳۰ بعدازظهر

آدرس نمایشگاه:

Beit Zatoun, 612 Markham St. (Bloor and Markham)

۶۴۷-۷۲۶-۹۵۰۰

www.beitzatoun.org