شهروند ـ علی شریفیان: «روش.وی» Roosh Vکه نام اصلی اش داریوش ولی زاده است برای سخنرانی با عنوان «بحث درباره مشکلاتی که امروزه مرد غربی با آنها روبروست و راه حل آنها» در شش شهر به کانادا آمده است. سخنرانی او که در آمریکا در پستی در وبلاگش نوشته: «باید تجاوز به زنان در خانه خصوصی قانونی بشود.»، در مونترال با اعتراض مردم و بویژه زنان فمینیست لغو شد و زمانی که ولی زاده در کافه ای در خیابان سن دنی این شهر در کافه ای مشغول نوشیدن قهوه بوده به او ناسزا گفته و بر سرش آبجو ریخته اند.

همچنین توماری با ۴۵ هزار امضاء علیه او تهیه شده که در متن آن آمده چنین کسی نباید از مرز کانادا عبور کند و به اینجا بیاید و سخنرانی کند. دنی کودر، شهردار شهر هم سخنرانی او را در مونترال محکوم کرده است.rooshv

روز دوشنبه جان توری، شهردار تورنتو با ارسال پیامی از طریق توئیتر خواستار لغو برنامه سخنرانی ولی زاده در تورنتو شد. روز سه شنبه هیلی فریسکر فمینیستی که به لغو برنامه ولی زاده در مونترال کمک کرده در برنامه صبحگاهی رادیو سی بی سی حاضر شد و ضمن اعتراض به حضور و سخنرانی کسی مانند ولی زاده در تورنتو گفته توجه کنید که ۴۵ هزار نفر علیه او تومار امضاء کرده اند و خواهان لغو برنامه او که قرار است روز شنبه در تورنتو برگزار شود، شده اند. محل برگزاری این برنامه هنوز فاش نشده و قرار است جمعه اعلام شود.

داریوش ولی زاده علاوه بر مطالبی که در وبلاگش می نویسد کتابی هم نوشته با نام بنگ که «راهنمایی برای بلند کردن/ تور کردن/ دختران» است. این چهره جنجالی پاسخ توئیت جان توری را هم اینگونه داده است: «سخنرانی من خشونت را تشویق نمی کند و علیه هیچ گروهی نیست.» گفته می شود که ولی زاده با ایجاد جنجال و جذب توجه رسانه ها به خود، به دنبال مشهور شدن است.