بر اساس آخرین نتیجه تحقیقات به عمل آمده ده ها شرکت بزرگ خصوصی و نهادهای دولتی در سال گذشته هدف هکرهای حرفه ای در کانادا قرار گرفتند که   در قبال دریافت بین ۱۰۰۰ الی ۵۰ هزار دلار حاضر می شدند تا نرم افزار و یا سخت افزار سیستم کامپیوتری مرکز تجاری یاد شده را نابود نکنند. این مطلب در ۵ سال گذشته بسیار شایع شده و از سیلیکون ولی (بخشی از کالیفرنیا  که تعداد زیادی از شرکت های برنامه نویسی کامپیوتر در آنجا فعالیت دارند) شروع شده بود. و برای جلوگیری از این مطلب همه دست اندرکاران دست به کار شدند تا بتوانند برای این بلای جدید (ویروس بسیار پیچیده به نام خون بها) چاره ای بیاندیشند.

از این رو تحقیقات شروع و بر اساس آمار مشخص شد که در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۲۵ مورد هکرها از نهادهای اقتصادی درخواست خون بها کرده بودند و از این تعداد حدود ۴۴ مورد به شرکت های بیمه گزارش شده بود تا خسارت یاد شده بازپرداخت گردد. در اینگونه موارد پوشش بیمه ای وجود دارد که به سایبر معروف است و چنانچه بر اثر حمله هکرها یا موارد مشابه نرم و سخت افزارها صدمه ببینند شرکت بیمه تا سقف تعیین شده در بیمه نامه خسارت پرداخت می کند. در این مورد که هکرها درخواست پول می کنند شرکت بیمه به مثابه هزینه های نجات عمل کرده و آن مبلغ را در قبال وارد نکردن خسارت به کل سیستم به هکرها پرداخت می کند.

hacker

البته شاید از نظر عرف و تعاریف حقوقی مذاکره کردن با هکرها یا کسانی که مال نهادهای اقتصادی را به وثیقه می گیرند کار درستی نباشد ولی شرکت های بیمه برای جلوگیری از توسعه خسارت و حفظ حقوق بیمه گذاران (خریداران بیمه) از مراجع قانونی این اجازه را دریافت کرده اند تا این کار را در مورد بیمه های عمر انجام دهند. به عبارتی اگر بیمه شده دزدیده شد و برایش از اقوام و دوستانش یا کارفرمایش طلب خون بها کردند آن مبلغ برای کسی که بیمه نامه عمر دارد از طرف شرکت بیمه قابل پرداخت است و بعد از قانونی شدن آن مورد آن را به مال بیمه شده نیز تعمیم داده اند.

مهمترین دستاورد این تحقیقات آن بود که بیشترین مراکزی که مورد تهاجم قرار گرفتند مراکز درمانی بودند که اطلاعات بیماران را در دست داشتند و هکرها به درستی موارد بسیار حساسی را هدف قرار داده بودند، البته در هیچ مورد موفق به نابودی یا دسترسی به اطلاعات بیماران نشدند. برای حفظ اطلاعات و سیستم کامپیوتری خود حتما با حق بیمه کمی پوشش بیمه سایبر را به پوشش بیمه سی جی ال (بیمه مسئولیت عمومی) اضافه و در این مورد با بروکر خود مشورت نمایید.