شهروند ـ آرش عزیزی:فکرش را بکنید برای اعتراضی سیاسی به خیابان آمده‌اید و شما را با هجوم ناگهانی پلیس دستگیر کنند و بعد که به اصطلاح آب‌ها از آسیاب خوابید، اتهامات را پس می‌گیرند. لابد از یک طرف خوشحال می‌شوید که دیگر قرار نیست به زندان بروید، اما از طرف دیگر این سئوال مطرح می‌شود که اصلاً از اول چرا شما را گرفته‌اند؟‌ می‌توان گفت این دقیقاً احساس امروزِ آن دسته از فعالان و مردم است که در پی اعتراضات عظیم شهر تورنتو به نشست بیست رهبر کشورهای صنعتی و سرمایه‌دار جهان، دستگیر شده‌ بودند. بسیاری از اتهامات آن‌ها همان یکی دو روز بعد از دستگیری برداشته شد و معلوم شد دستگیری بیش از ۱۰۰۰ نفر تنها برای کنترل اعتراضات بوده است، اما حالا که نوبت دادگاه بقیه متهمانی که اتهاماتی دریافت کرده بودند هم رسیده، این اتهامات یکی پس از دیگری به سرعت برق پس گرفته می‌شوند.

این هفته دادگاه متهمان که قرار است ۳۰۳ نفر را به خاطر اعمال مجرمانه در طول نشست گروه ۲۰ محاکمه کند آغاز شد ،اما اولین اخبار نشان می‌دهد بیش از یک سوم اتهامات به سرعت باز پس گرفته شده‌اند. دفتر دادستانی کل استان ارقام دقیقی در این رابطه ارائه نکرده است، اما یکی از گروه‌های حامی دستگیرشدگان می‌گوید اتهامات از نزدیک به ۱۰۰ نفر، یعنی یک سوم متهمان، باز پس گرفته شده است.

اعتراضات به رفتار پلیس در طول نشست گروه ۲۰ و خواست لغو کلیه اتهامات ادامه دارد و تظاهرات‌ مختلف در مقابل دفتر مرکزی پلیس تورنتو در تقاطع بی و کالج و زندان‌ها در جریان است.

مریم اردنگی، از شبکه همبستگی محلات تورنتو، از گروه‌های اصلی سازمان‌دهنده اعتراضات علیه نشست گروه ۲۰، در مصاحبه با رسانه‌ها گفته است:”کسانی که امروز مواجه با این اتهامات هستند ارزش‌هایی مشترک با میلیون‌ها نفر در سراسر جهان دارند. آن‌ها در خیابان‌ها خواهان مسکن امن با قیمت مناسب، حقوق کارگران، عدالت محیط زیستی و پایان جنگ و اشغال بودند. دستگیری و ادامه تعقیب آن‌ها حمله‌ای به آزادی مردم برای سازماندهی و ایجاد تغییر است.”

شهروند ـ آرش عزیزی:فکرش را بکنید برای اعتراضی سیاسی به خیابان آمده‌اید و شما را با هجوم ناگهانی پلیس دستگیر کنند و بعد که به اصطلاح آب‌ها از آسیاب خوابید، اتهامات را پس می‌گیرند. لابد از یک طرف خوشحال می‌شوید که دیگر قرار نیست به زندان بروید، اما از طرف دیگر این سئوال مطرح می‌شود که اصلاً از اول چرا شما را گرفته‌اند؟‌ می‌توان گفت این دقیقاً احساس امروزِ آن دسته از فعالان و مردم است که در پی اعتراضات عظیم شهر تورنتو به نشست بیست رهبر کشورهای صنعتی و سرمایه‌دار جهان، دستگیر شده‌ بودند. بسیاری از اتهامات آن‌ها همان یکی دو روز بعد از دستگیری برداشته شد و معلوم شد دستگیری بیش از ۱۰۰۰ نفر تنها برای کنترل اعتراضات بوده است، اما حالا که نوبت دادگاه بقیه متهمانی که اتهاماتی دریافت کرده بودند هم رسیده، این اتهامات یکی پس از دیگری به سرعت برق پس گرفته می‌شوند.

این هفته دادگاه متهمان که قرار است ۳۰۳ نفر را به خاطر اعمال مجرمانه در طول نشست گروه ۲۰ محاکمه کند آغاز شد ،اما اولین اخبار نشان می‌دهد بیش از یک سوم اتهامات به سرعت باز پس گرفته شده‌اند. دفتر دادستانی کل استان ارقام دقیقی در این رابطه ارائه نکرده است، اما یکی از گروه‌های حامی دستگیرشدگان می‌گوید اتهامات از نزدیک به ۱۰۰ نفر، یعنی یک سوم متهمان، باز پس گرفته شده است.

اعتراضات به رفتار پلیس در طول نشست گروه ۲۰ و خواست لغو کلیه اتهامات ادامه دارد و تظاهرات‌ مختلف در مقابل دفتر مرکزی پلیس تورنتو در تقاطع بی و کالج و زندان‌ها در جریان است.

مریم اردنگی، از شبکه همبستگی محلات تورنتو، از گروه‌های اصلی سازمان‌دهنده اعتراضات علیه نشست گروه ۲۰، در مصاحبه با رسانه‌ها گفته است:”کسانی که امروز مواجه با این اتهامات هستند ارزش‌هایی مشترک با میلیون‌ها نفر در سراسر جهان دارند. آن‌ها در خیابان‌ها خواهان مسکن امن با قیمت مناسب، حقوق کارگران، عدالت محیط زیستی و پایان جنگ و اشغال بودند. دستگیری و ادامه تعقیب آن‌ها حمله‌ای به آزادی مردم برای سازماندهی و ایجاد تغییر است.”