نویسنده: سعید طاهری

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل اندکی کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه۲ آگوست ۲۰۱۷، ۴۸ دلار و ۸۰سنت و نفت دریای شمال ۵۱دلار و ۶۴ سنت رقم خورد. هر انس طلا روز چهارشنبه در بورس…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

روند رو به افزایش قیمت نفت برای سومین هفته متوالی ادامه یافت و قیمت آن از مرز ۵۰ دلار عبور کرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۶ جولای ۲۰۱۷، ۴۸ دلار و ۳۰سنت و نفت دریای شمال ۵۰دلار و ۴۶ سنت رقم خورد. ارزش طلا در مقایسه با هفته قبل تا روز…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در آستانه ی صعود به ۵۰ دلار، روز چهارشنبه حدود ۵ درصد کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۵ جولای ۲۰۱۷، ۴۵ دلار و ۴۲سنت و نفت دریای شمال ۴۸ دلار و ۱۱ سنت رقم خورد.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل تغییر محسوس نکرد.
هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۱ جون ۲۰۱۷، ۴۳ دلار و ۶۳سنت و نفت دریای شمال ۴۶ دلار و ۴ سنت رقم خورد.
قیمت طلا در طول هفته جاری تا روز چهارشنبه در مجموع بیش از ۲۰ دلار کاهش یافت.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۳ می ۲۰۱۷، ۴۷ دلار و ۷۱ سنت و نفت دریای شمال ۵۰ دلار و ۶۳ سنت رقم خورد. قیمت طلا در طول هفته جاری حدود ۱۵ دلار کاهش یافت…..

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت پس از دو هفته سیر صعودی در طول هفته جاری مجموعا حدود ۳% کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۱۹ اپریل ۲۰۱۷، ۵۱ دلار و ۷۳ سنت و نفت دریای شمال ۵۴ دلار و ۱۵ سنت رقم خورد. قیمت طلا در مقایسه با هفته قبل بیش از ۱۲ دلار افزایش یافت.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت دردر طول هفته جاری در مقایسه با هفته قبل حدود ۱۰% افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۵ اپریل ۲۰۱۷، ۵۱ دلار و ۷۸ سنت و نفت دریای شمال ۵۵ دلار و ۸ سنت رقم خورد. قیمت طلا با حدود ۵ دلار کاهش قیمت روز چهارشنبه با نرخ پایه ۱۲۵۰ دلار آمریکا در بورس نیویورک معامله شد.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

…قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل حدود ۵% افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۹ مارچ ۲۰۱۷، ۴۹ دلار و ۴ سنت و نفت دریای شمال ۵۲ دلار رقم خورد. قیمت طلا در طول هفته جاری تا ظهر چهارشنبه بیش از ۴ دلار ترقی کرد.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل حدود دو دلار کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۸ مارچ ۲۰۱۷، ۵۲ دلار و ۲۱سنت و نفت دریای شمال ۵۵ دلار و ۱۱ سنت رقم خورد. در پی استمرار روند صعودی ارزش دلار آمریکا، قیمت طلا در طول هفته جاری حدود ۳۰ دلار کاهش یافت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل حدود یک دلار افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه اول مارچ ۲۰۱۷، ۵۴ دلار و ۲۳سنت و نفت دریای شمال ۵۶ دلار و ۷۹ سنت رقم خورد. روند رو به رشد قیمت طلا کماکان ادامه یافت. طلا رشد ۴۶ دلاری را در طول یک ماه گذشته در کارنامه خود ثبت کرد. هر انس طلا….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل تفاوت محسوس نکرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۱۷، ۵۳ دلار و ۶۳سنت و نفت دریای شمال ۵۵ دلار و ۹۱ سنت رقم خورد. قیمت طلا تا روز چهارشنبه در مجموع بیش از ۵ دلار افزایش یافت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

روند رو به رشد قیمت نفت برای دومین هفته متوالی ادامه یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۱۷، ۵۳ دلار و ۸سنت و نفت دریای شمال ۵۵ دلار و ۷۷ سنت رقم خورد. قیمت طلا در مقایسه با هفته گذشته حدود ۱۰ دلار کاهش یافت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل اندکی افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه اول فوریه ۲۰۱۷، ۵۳ دلار و ۴۵سنت و نفت دریای شمال ۵۵ دلار و ۷۰ سنت رقم خورد. قیمت طلا در طول هفته جاری تا روز چهارشنبه حدودر۵ دلار ترقی کرد.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل تغییر محسوس نکرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۱۷، ۵۱ دلار و ۵۴سنت و نفت دریای شمال ۵۴ دلار و ۵۰ سنت رقم خورد. روند رو به رشد قیمت طلا برای دومین هفته متوالی ادامه یافت و قیمت آن ظرف هفته جاری در مجموع بیش از ۴۵ دلار افزایش یافت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل حدود۲% کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷، ۵۱ دلار و ۵سنت و نفت دریای شمال ۵۴ دلار و ۵ سنت رقم خورد. طلا که با صعود قیمت سال ۲۰۱۷ را آغاز کرده بود، علیرغم کاهش قیمت ۷ دلاری در روز چهارشنبه در مجموع نسبت به هفته گذشته ۱۵ دلار افزایش قیمت …..

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۲۰۱۵) بیش از ۲۰ دلار افزایش را در کارنامه ی خود ثبت کرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶، ۵۴ دلار و ۱۲سنت و نفت دریای شمال ۵۶ دلار و ۴۴ سنت رقم خورد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در طول هفته جاری روند رو به افزایش قیمت نفت با شیبی ملایم کماکان ادامه یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶، ۵۳ دلار و ۴۴سنت و نفت دریای شمال ۵۵ دلار و ۳۲ سنت رقم خورد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل بیش از ۴درصد افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۶، ۵۰ دلار و ۴سنت و نفت دریای شمال ۵۳ دلار و ۱۸ سنت رقم خورد. قیمت طلا در مقایسه با چهارشنبه ی گذشته تفاوت محسوس نکرد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل در مجموع حدود ۴% افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۶، ۴۷ دلار و ۹۱سنت و نفت دریای شمال ۴۸ دلار و ۹۰ سنت رقم خورد. طلا برای سومین هفته متوالی با کاهش قیمت معامله شد.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، قیمت سکه های طلا در مقایسه با هفته قبل حدود ۲۰ هزار تومان افزایش یافت. قیمت دلار آمریکا، پاند انگلیس و دلار کانادا با حدود ۱۵ تومان نوسان تغییر محسوس نکرد و یورو با ۲۰ تومان افزایش قیمت معامله شد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در پی توافق کشورهای عضو اپک برای کاهش تولید نفت، قیمت نفت در در طول هفته جاری به تدریج رو به افزایش نهاد و روز چهارشنبه بار دیگر از مرز ۵۰ دلار عبور کرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۵ اکتبر ۲۰۱۶، ۴۹ دلار و ۸۲سنت و نفت دریای شمال ۵۱ دلار و ۹۷ سنت رقم خورد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

علیرغم ابهام در تصمیم اپک مبنی بر کاهش تولید نفت قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل حدود ۲% افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶، ۴۵ دلار و ۶۱سنت و نفت دریای شمال ۴۷ دلار و ۱۴ سنت رقم خورد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، در طول هفته جاری، قیمت پاند انگلیس و یورو کاهش و قیمت دلار آمریکا و درهم امارات افزایش یافت. قیمت سکه های طلا تحت تأثیر افت جهانی طلا حدود ۱۵ هزار تومان کاهش یافت. در مقایسه با هفته قبل، دلار آمریکا با افزایش و دلار کانادا با کاهش در برابر ریال معامله شدند. …

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل اندکی کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۳۱ آگوست ۲۰۱۶، ۴۶ دلار و ۷سنت و نفت دریای شمال ۴۷ دلار و ۸۹ سنت رقم خورد. طلا برای سومین هفته متوالی کاهش قیمت را تجربه کرد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، علیرغم کاهش قیمت جهانی طلا قیمت انواع سکه در مقایسه با هفته قبل بیش از ۵ هزار تومان افزایش یافت. قیمت یورو و دلار کانادا تغییر محسوس نکرد، اما پاند انگلیس با بیش از ۳۰ تومان افزایش قیمت معامله شد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل تفاوت محسوس نکرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۰ جولای ۲۰۱۶، ۴۴ دلار و ۹۰سنت و نفت دریای شمال ۴۷ دلار و ۱۰ سنت رقم خورد.

قیمت طلا در طول هفته جاری حدود ۲۰ دلار کاهش یافت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت پس از عبور از مرز پنجاه دلار، بار دیگر روند نزولی پیدا کرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۱۵ جون ۲۰۱۶، ۴۷ دلار و ۸۵سنت و نفت دریای شمال ۴۸ دلار و ۸۷ سنت رقم خورد و بدین ترتیب در طول هفته جاری مجموعا بیش از ۴ دلار کاهش یافت…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت در مقایسه با هفته قبل یک دلار کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۴ می ۲۰۱۶، ۴۴دلار و ۴۵سنت و نفت دریای شمال ۴۵ دلار و ۷۱ سنت رقم خورد. طلا تا روز چهارشنبه در مجموع با بیش از ۳۵ دلار افزایش قیمت برنده ی اصلی هفته جاری بودد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، به مناسبت ایام تعطیل سال نو فعالیتی وجود نداشت اما در خارج از ایران برخی از ارزهای معتبر و سکه های طلا به این شرح در برابر ریال خرید و فروش شدند:…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، به مناسبت ایام تعطیل سال نو فعالیتی وجود نداشت اما در خارج از ایران برخی از ارزهای معتبر و سکه های طلا به این شرح در برابر ریال خرید و فروش شدند:…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، قیمت دلار آمریکا در مقایسه زمان مشابه سال قبل تفاوت محسوس نکرده است. قیمت پاند انگلیس و یورو اندکی افزایش یافته و سکه های طلا حدود ۸۰هزار تومان افزایش را نشان می دهد…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، قیمت سکه در مقایسه با هفته ی قبل حدود ۱۵ هزار تومان کاهش یافت، اما اکثر ارزهای معتبر خارجی با افزایش نسبی قیمت در برابر ریال معامله شدند.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، قیمت سکه در مقایسه با هفته ی قبل حدود ۱۵ هزار تومان کاهش یافت، اما اکثر ارزهای معتبر خارجی با افزایش نسبی قیمت در برابر ریال معامله شدند…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، دلار آمریکا و کانادا در مقایسه با هفته قبل با کاهش و ارزهای عمده اروپایی از جمله پاند انگلیس و یورو، و همچنین سکه های طلا با افزایش قیمت معامله شد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت برای دومین هفته متوالی بیش از دو دلار کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۵، ۴۰دلار و ۵۶ سنت و نفت دریای شمال ۴۳ دلار و ۲۲ سنت رقم خورد. روند رو به کاهش قیمت طلا در طول هفته جاری ادامه یافت و قیمت آن در مقایسه با هفته قبل حدود ۳۰ دلار کاهش یافت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در پی تشدید تنش در خاورمیانه، قیمت نفت تا روز چهارشنبه بیش از دو دلار افزایش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵، ۴۲دلار و ۶۷ سنت و نفت دریای شمال ۴۵ دلار و ۶۹ سنت رقم خورد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت برای دومین هفته متوالی کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۵، ۴۴دلار و ۹۹ سنت و نفت دریای شمال ۴۷ دلار و ۷۵سنت رقم خورد. قیمت طلا در طول هفته گذشته در مجموع حدود ۱۰ دلار کاهش یافت…..

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت هفته گذشته پس از صعود به مرز ۵۳ دلار، در طول هفته جاری با حدود ۴ دلار کاهش بار دیگر به زیر ۵۰ دلار تنزل کرد. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۱۵، ۴۶دلار و ۱۱ سنت و نفت دریای شمال ۴۸ دلار و ۹۱سنت رقم خورد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، قیمت سکه طلا در مقایسه با هفته قبل بیش از ۵هزار تومان افزایش یافت و قیمت ارز پس از دو هفته افزایش به تدریج وارد حالت نزولی شد و قیمت دلار آمریکا در یک هفته بیش از ۴۰ تومان کاهش یافت.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت انواع ارزهای خارجی در طول هفته گذشته در ایران به تدریج وارد حالت صعودی شد و دلار آمریکا تا روز سه شنبه پس از گذشت دو سال بار دیگر از مرز ۳۵۰۰ تومان عبور کرد، اما روز چهارشنبه با ۴۰ تومان کاهش به فروش رفت

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، قیمت سکه های طلا تحت تأثیر کاهش قیمت جهانی طلا حدود ۷هزار تومان تنزل یافت و در بازار ارز اکثر ارزهای معتبر خارجی رشد قیمت در برابر ریال را تجربه کردند.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

دلار آمریکا روز چهارشنبه در برابر دلار استرالیا ، پاند انگلیس، دلار کانادا، یورو و فرانک سوئیس با افزایش قیمت دادوستد شد. در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، قیمت انواع ارزهای خارجی و بخصوص یورو در برابر ریال افزایش یافت

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، در پی حصول توافق ایران با کشورهای ۱+۵ علیرغم انتظار شکستن قیمت ارز هنوز ثبات قیمت وجود ندارد و پیش بینی می شود از روز دوشنبه بازارهای فلزات قیمتی و ارز بار دیگر فعالیت عادی خود را داشته باشند.

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

قیمت نفت برای دومین هفته ی متوالی کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ می ۲۰۱۵، ۵۸دلار و ۹۳ سنت و نفت دریای شمال ۶۲ دلار و ۱۴ سنت رقم خورد. قیمت طلا در طول هفته جاری در مجموع بیش از ۲۰ دلار کاهش یافت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

هر بشکه نفت خام آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ می ۲۰۱۵، ۶۱دلار و ۳۹ سنت و نفت دریای شمال ۶۴ دلار و ۴۱ سنت رقم خورد. قیمت طلا در طول هفته جاری حدود ۲۸ دلار کاهش یافت و بار دیگر از مرز ۱۲۰۰ دلار عبور کرد. روز چهارشنبه هر انس طلا با نرخ پایه ۱۲۱۹ دلار آمریکا در بورس نیویورک معامله شد…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

ارزش دلار آمریکا روز چهارشنبه در برابر اکثر ارزهای معتبر خارجی تنزل یافت. دلار آمریکا در برابر دلار استرالیا، دلار کانادا، پاند انگلیس، یورو و فرانک سوئیس با کاهش قیمت دادوستد شد….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، قیمت سکه حدود ۵ هزار تومان افزایش یافت. قیمت ارزهای اروپایی، با توجه به روند رو به کاهش آن در برابر دلار آمریکا و در برابر ریال ایران هم کاهش یافت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

در بازار معاملات طلا و ارز در ایران، انتظار عمومی از تنزل قیمت سکه های طلا و بخصوص ارز در پی اعلام تفاهم نامه ایران با کشورهای ۱+۵، برآورده نشد و قیمت دلار تنها یک روز کاهشی ۳۰ تومانی را تجربه کرد و روز یکشنبه مجددا سیر صعودی را در پیش گرفت….

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

طلا با حدود ۶ دلار کاهش در مقایسه با هفته قبل، روز چهارشنبه در بورس نیویورک با نرخ پایه ۱۱۵۱ دلار آمریکا معامله شد. هر انس طلا در ۱۸ مارچ ۲۰۱۴ با نرخ پایه ۱۳۵۹ دلار آمریکا معامله شده بود که بدین ترتیب کاهش ۲۰۰ دلاری در یک سال را نشان می دهد…

Read More

از بازار ارز چه خبر؟/سعید طاهری

کارشناسان بازار ارز دلیل کاهش قیمت ها را در هفته ی جاری نشان از امیدواری بازارهای اقتصادی ایران به نتیجه ی مذاکرات ایران با ۱+۵ از یک طرف و عزم جدی بانک مرکزی ایران در برخورد قانونی با افراد فعال غیرمسئول در بازار ارز و طلا ارزیابی می کنند…

Read More