نامه خوانندگان

پیروز صادقی

بحث مجازات سنگسار در حکومت اسلامی حاکم بر ایران در طی چند هفته گذشته در رسانه های فارسی زبان تورنتو چندین بار مطرح شده و این دلیل بر اهمیت روشن شدن مجازات زنا در اسلام برای ایرانیان است. مطالب نوشته شده بیشتر نظر شخصی این افراد بوده است و خواننده از خود این سئوال را می کند که در حقیقت مجازات زنا در اسلام چیست؟

اگر یک گزارشگر مطبوعات بودم: در پی جستجوی حقیقت برای خوانندگان نشریات فارسی زبان تورنتو سری به مراکز اسلامی تورنتو می زدم و با مدیران مراکز اسلامی تورنتو گفتگو و مصاحبه می کردم، مگر چه ایرادی دارد؟ مثلاً یک گزارشگر می تواند به وب سایت مرکز اسلامی امام علی تورنتو۱ مراجعه کند و در آنجا متوجه می شود که مدیر اصلی و مسئول مرکز اسلامی امام علی، استاد دکتر سیدمحمدکاظم مصباح موسوی می باشد. اگر یک گزارشگر بودم، در گفتگویی با استاد، از استاد مصباح موسوی می پرسیدم که حکم زنا در اسلام چیست؟ و مجازات خانم سکینه محمدی (به فرض اینکه ایشان چنین جرمی را مرتکب شده باشد) بر اساس احکام اسلام و قرآن چیست؟

اگر یک گزارشگر بودم: به وب سایت مرکز اسلامی امام مهدی۲ و یا ۳ مراجعه می کردم و در آنجا علاوه بر آشنایی با برنامه های این مرکز متوجه می شدم که مسئول فارسی زبانی به نام آقای سیدرضا حسینی نسب (فقیه، فیلسوف، شاعر و نویسنده علوم شیعه مقیم کانادا) امامت این مرکز را برعهده دارد و از ایشان سئوال می کردم که مجازات زنا در اسلام چیست؟ و مجازات خانم سکینه محمدی بر اساس احکام اسلام و قرآن چیست؟

اگر یک گزارشگر بودم: به وب سایت مرکز اسلامی ولی عصر۴ مراجعه می کردم در آنجا متوجه می شدم که که اصلاً نامی از مسئولان این مرکز در این وب سایت وجود ندارد! به هر طریقی بود با مدیران این مرکز تماس می گرفتم و از آنها سئوال می کردم که مجازات زنا در اسلام چیست؟ و مجازات خانم سکینه محمدی بر اساس احکام اسلام و قرآن چیست؟ و در ادامه این جستجو به عنوان یک گزارشگر متوجه می شدم که قسمتی در وب سایت مرکز وجود دارد به نام استخاره از قرآن آنلاین، (با توجه به اینکه به استخاره اصلاً اعتقاد ندارم ولی برای فرستادن این نامه به هفته نامه شهروند از استخاره آنلاین این مرکز استفاده کردم و جواب استخاره چنین آمد: انجام بده، خیر دنیا و آخرت در آن است). بهر جهت خیر و صلاح و یا شر این نامه به گردن قسمت استخاره وب سایت مرکز ولی عصر می باشد.

اگر یک گزارشگر بودم: به وب سایت مرکز اسلامی و فرهنگی حضرت زهرا۵ مراجعه می کردم و در آنجا با برنامه های این مرکز تا حدی آشنا می شدم و متوجه می شدم که نام هیچ مسئولی در این وب سایت دیده نمی شود! به هر طریقی بود با مسئول این مرکز و یا امام این مرکز تماس می گرفتم و از ایشان نیز سئوال می کردم که مجازات زنا در اسلام چیست؟ و مجازات خانم سکینه محمدی بر اساس احکام اسلام و قرآن چیست؟

اگر یک گزارشگر بودم: در جستجوی یک مرکز اسلامی شیعه به وب سایت مرکز اسلامی جماعت شیعه اثنی اعشری تورنتو۶ واقع در تورن هیل مراجعه می کردم و در آنجا متوجه می شدم که نام هیچ مسئولی در این وب سایت دیده نمی شود! به هر طریقی بود با مسئولان و یا امامان این مرکز تماس می گرفتم و از آنها نیز سئوال می کردم که مجازات زنا در اسلام چیست؟ و مجازات خانم سکینه محمدی بر اساس احکام اسلام شیعه اثنی اعشری چیست؟

اگر یک گزارشگر بودم: به وب سایت یکی از کلیساهای فارسی زبان ایرانیان کانادا۷ مراجعه می کردم و در آنجا با برنامه های این کلیساها آشنا می شدم و متوجه می شدم که در آنجا آدرس چهار کلیسای فارسی زبان وجود دارد، ولی نام هیچ مسئول فارسی زبانی در این سایت دیده نمی شود! به هر طریقی بود با مسئولان این کلیساها تماس می گرفتم و از آنها نیز سئوال می کردم که مجازات زنا در مسیحیت چیست؟ و اگر خانم سکینه محمدی یک مسیحی بود، مجازات او بر اساس احکام مسیحیت چه می بود؟

اگر یک گزارشگر بودم: به وب سایت زرتشتیان ایرانی کانادا۸ مراجعه می کردم و در آنجا کمی با این مرکز آشنا می شدم و متوجه می شدم که متاسفانه این وب سایت به انگلیسی است، ولی نام مسئولان آن در این وب سایت وجود دارد به هر طریق، با مسئولان این مرکز تماس می گرفتم و از آنها سئوال می کردم که مجازات زنا در آئین زرتشت چیست؟ و اگر خانم سکینه محمدی یک زرتشتی بود، مجازات او بر اساس آئین زرتشت چه می بود؟

اگر یک گزارشگر بودم: از طریق تلفنی که در نشریه شهروند پیدا کرده ام ٩٩١٩-۴٢۶-۶۴٧ با آقا و یا خانمی که هر هفته یک صفحه در شهروند در مورد آئین بهائی مطلب می نویسد تماس می گرفتم و از ایشان نیز سئوال می کردم که مجازات زنا در آئین بهائی چیست؟ و اگر خانم سکینه محمدی یک بهائی بود، مجازات او بر اساس تعالیم بهائی چه می بود؟

اگر یک گزارشگر بودم: با چند مرکز از مراکز یهودیان کانادا تماس می گرفتم از مسئولان این مراکز نیز سئوال می کردم که مجازات زنا در آئین یهودی چیست؟ و اگر خانم سکینه محمدی یک یهودی بود، مجازات او بر اساس احکام یهودیت چه می بود؟

اگر یک گزارشگر بودم: با یک قاضی کانادایی تماس می گرفتم و از او می پرسیدم که مجازات زنا برای یک شهروند کانادایی چیست؟ و اگر خانم سکینه محمدی یک سیتی زن کانادا بود، مجازات او بر اساس قوانین قضایی کانادا چه می بود؟

اگر یک گزارشگر بودم: به خیابانهای شهر تورنتو می رفتم و از چندین تن از ایرانیان ساکن تورنتو سئوال می کردم که به نظر شما مجازات زنا برای یک بنی آدم (که از اعضا یکدیگرند) و یا یک ایرانی چیست؟ و به نظر شما مجازات خانم سکینه محمدی چیست؟

برای عده ای بسی جای تاسف است و برای عده ای بسی خوشحالی که تعداد نشریه های فارسی زبان تورنتو از تعداد گزارشگران آنها بیشتر است.

 

 

۱-                  www.imamali.ca

۲-                  www.imammahdi.ca

۳-                  www.hoseini.org

۴-                  www.valieasr.org

۵-                  www.HazratZahra.ca

۶-                  www.jaffari.org

۷-                  www.ruherasti.com

۸-                  www.zso.org