شهروند : دولت فدرال لیبرال پس از مدتها که درباره برنامه های خود برای حفظ محیط زیست و کوشش برای پائین آوردن گرمایش سخن می گوید، از چندی پیش پرداخت ۲۰ دلار برای تولید هر تن «کربن» را لازم الاجرا اعلام کرده است. این مالیات علاوه بر برنامه ها و طرح های متنوع  در نظر گرفته شده برای جلوگیری از وخیم تر شدن وضعیت تغییرات ناگهانی و غیرقابل بازگشت و کنترل جوی است که دولت فدرال در دست اجرا دارد.

 

 

قرار است مالیات تولید کربن تا سال ۲۰۲۲ به ۵۰ دلار برای هر تن «کربن» آلوده کننده ی عمده ی محیط زیست، برسد. سه منطقه شمالی و اکثر حکومت های استانی با این برنامه اتاوا موافق هستند و قبول کرده اند که این مالیات را در کنار برنامه های دیگری که خود دارند، بپردازند. دولت فدرال توضیح داده بر حسب آنچه دانشمندان و کارشناسان محیط زیست می گویند، این طرحی موثر برای محدود کردن آلودگی بیشتر محیط زیست است و قرار شده مالیات دریافتی به خانواده ها و مردم بازپراخت شود. در این میان اما چهار استان انتاریو، نیوبرانزویک، مانیتوبا و ساسکچوان با پرداخت «مالیات تولید کربن» مخالفند.