آرش عزیزی

تحقیق قضایی در مورد پرونده مورمون‌های بانتیفولِ بریتیش کلمبیا که به جرم روابط چندهمسری دستگیر شده بودند این هفته آغاز شد. وکلا روز دوشنبه در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا سعی کردند استدلال کنند که آسیب‌های اجتماعی چندهمسری بسیار بیش از هر واهمه احتمالی برای نقض آزادی‌های مذهبی است.

پرونده‌ی موجود در دادگاه عالی غربی‌ترین استان کانادا، پرونده‌ای تاریخی به حساب می‌رود چرا که تعیین می‌کند قوانین علیه چندهمسری ناقض تضمین‌های آزادی مذهبی که در منشور آزادی‌ها و حقوق کانادا آمده هستند یا خیر. گرچه تحقیق قضایی در مورد اصل کلی چندهمسری است، انتظار می‌رود که توجه اصلی به ماجرای جامعه چندهمسره‌ی مورمون‌ها در شهر بانتیفول باشد.

به گزارش تلکس تورنتو استار، شبکه تلویزیونی سی بی سی درخواستی رسمی برای فیلمبرداری از جلسات این دادگاه کرده بود اما این درخواست رد شد.