ما امضاء کنندگان زیر، استادان و مدیران دانشگاه های مختلف دستگیری همکارمان دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و نویسنده سرشناس را محکوم می کنیم  و  آزادی فوری و بدون قید و شرط او را خواستاریم.

دکتر رئیس دانا روشنفکری با شهامت است که به طور پیگیر سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی را به نقد کشیده است، و از همین رو نیز همواره هدف تعرض دستگاه های امنیتی گوناگون رژیم بوده است. رئیس دانا، به عنوان عضو هیئت اجرائی کانون نویسندگان ایران، تبه کاری های حکومت را افشاء نموده و از حقوق اکثریت مردم کشور یعنی زحمتکشان و کارگران دفاع  کرده است.

دولت محمود احمدی نژاد، در برابر بحران روزافزون اقتصادی و سیاسی کشور و در تدارک اجرای سیاست بحث انگیز حذف یارانه ها، تلاش می کند تا منتقدانی همچون دکتر رئیس دانا را خاموش کند.

ما از تمامی مردم مترقی جهان و از سازمانهای بین المللی می خواهیم که نقض مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم کنند، و آزادی دکتر رئیس دانا و دیگر زندانیان سیاسی، فعالان زنان، رهبران دانشجوئی، رهبران کارگری، هنرمندان و روزنامه نگاران را خواستار شوند.

Signatories (in alphabetical order)

 

Abrahamian, Ervand, City University New York, USA

Alamdari, Kazem, California State University, USA

Baraheni, Reza, York University, Canada

Behdad, Sohrab, Denison University, USA

Behtoui, Alireza, Stockhom University, Sweden

Bina, Cyrus, University of Minnesota, USA

Deraye, Minoo, York University, Canada

Farahani, Fataneh, Stockholm University, Sweden

Farhang, Mansour, Bennington College, USA

Ghorashi, Reza, Stockton University, USA

Hassanpour, Amir, University of Toronto, Canada

Hoodashtian, Ata, management Institute, Canada

Hosseini, Hamid, Kings College, USA

Jahanbegloo, Ramin, University of Toronto, Canada

Kardavani, Kazem,

Khalili, Laleh, School of Oriental and African Studies, London, UK

Khosrokhavar, Farhad, Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, France

Mahdi, Ali Akbar, Ohio Wesleyan University, USA

Moazmi Behrooz, Loyola University New Orleans, USA

Moghissi, Haideh, York University, Canada

Mojab, Shahrzad, University of Toronto, Canada

Navai, Shahin, Humbold University, Germany

Nomani, Farhad, American University of Paris, France     

Pakdaman, Nasser, University of Paris, France, former

Parsa, Missagh, Dartmouth College, USA

Paivandi, Saeed, University of Paris, France

Payrow Shabani, Omid. A, University of Guelph, Canada

Rahnema, Saeed, York University, Canada

Tahmasebi, Victoria, University of Toronto, Canada

Tohidi, Nayereh, California State University, USA

Vahabi Mehrdad, University of Paris France

Vahabzadeh, Peyman, University of Victoria, Canada

Zanganeh, Hamid, Widener University, USA