عبدالستار دوشوکی

درخواست فوری از سازمانها و شخصیت های بلوچ

عبدالرئوف ریگی سخنگوی جندالله و مسئول علمای جنبش مقاومت جندالله  در مصاحبه با روزنامه “الشرق الاوسط” اعلام نمود که اسیر خود امیرحسین شیرانی کارمند بیگناه تاسیسات اتمی در اصفهان را به زودی اعدام خواهد کرد. این اسیر نگونبخت که مهرماه امسال ظاهرا در اصفهان توسط جندالله ربوده شد، بر اساس اعترافات ویدئویی منتشر شده حداکثر همکاری تبلیغاتی را با جندالله داشته است. دریغا باز هم استدلال عقلانی و تصور منطقی بر این پایه استوار بوده و است که از آنجائی که شیرانی به دور از مسائل بلوچستان، به عنوان یک کارمند اتمی در اصفهان مشغول کار بوده؛ و حداکثر همکاری را با جندالله نموده است، بعد از بهره برداری تبلیغاتی توسط جندالله، آزاد شود، اما شوربختانه ظاهراً اینگونه نخواهد شد.

 ما بلوچ ها و بقیه هموطنان همواره بعد از ارتکاب جنایت، بمبگذاری و کشتار و اعدام توسط جندالله و رژیم جمهوری اسلامی، شروع به نوحه سرایی و قلم فرسایی می کنیم. امیرحسین شیرانی یک انسان بیگناه و اسیر است. تنها گناه متصور او از دیدگاه اندیشه جندالله این است که شیعه و یا “شیعه زاده” می باشد. این اسیر بیچاره هیچگونه دخل و ربطی به جنایات رژیم نداشته و ندارد. جمهوری اسلامی بر پایه تفکر انتقامجویی انسانهای اسیر (زندانی) را اعدام می کند و به همین دلیل شدیدا محکوم است چون کشتن اسیر و زندانی در بند یک جنایت ضد بشری و کاملا غیر انسانی می باشد. جندالله در اعلامیه خود در محکوم کردن اعدام ۱۱ جوان بیگناه بلوچ می گوید: این “اسیران زندانی بلوچ” جز قرابت و نزدیکی فامیلی با برخی مبارزان جنبش هیچ جرمی مرتکب نشده بودند. این رفتار وحشیانه و ضد بشری و غیر انسانی رژیم و مزدوران زابلی اش را نشانه واماندگی و بیچارگی و ذلت و زبونی و شکست دشمنان ملت مسلمان بلوچ می داند”. حال جندالله باید جواب بدهد که چرا اعدام اسیر توسط جمهوری اسلامی رفتاری وحشیانه و ضد بشری و غیر انسانی است و نشانه واماندگی و بیچارگی و ذلت و زبونی و شکست رژیم است، اما عیناً همین رفتار و دقیقاً “کُپی برداری” عمل جمهوری اسلامی نشانه واماندگی و بیچارگی و ذلت و زبونی و شکست نیست؟ جندالله باید جواب بدهد که چرا این اصل و شیوه قضاوت نباید در مورد اعمال کاملاً مشابه جندالله اعمال شود؟ به هر حال انسان نمی تواند دو معیار اخلاقی کاملاً متفاوت و حتی متضاد برای قضاوت اعمال کاملاً مشابه داشته باشد.

 

جان یک انسان بیگناه در خطر است. اسیری که نهایت تلاش خود را جهت همکاری با جندالله نموده است. اکنون این وظیفه هر انسان با شرف و با وجدان و بخصوص بلوچ های آگاه است که بگویند”به اسم ما هرگز(Not in my name)”، زیرا جندالله ادعا می کند که برای احقاق حقوق بلوچها و اهل سنت مبارزه می کند. متاسفانه اکثریت سازمانها و شخصیت های بلوچ به درخواست اخیر من در مورد محکوم کردن کشتار انسان ها وقعی ننهادند و عملا عملکرد جندالله را تحسین و یا توجیه نمودند؛ که شوربختانه ظاهرا باعث ترغیب بیشتر جندالله شده است.

 

من از تمام بلوچها و بخصوص آن دسته از احزاب و شخصیت های سیاسی بلوچ برونمرزی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از جندالله حمایت کرده و می کنند، عاجزانه استدعا و مصرانه تمنا دارم تا حداکثر توان خود را برای نجات جان یک انسان بیگناه به کار ببرند. آنها می توانند برای جندالله ایمیل بفرستند و یا از هر طریقی که خود بهتر می دانند پیغام بفرستند و جندالله را از ارتکاب این عمل بسیار زشت و فجیع بازدارند. جندالله نیز باید نیک بداند که با کشتار انسانهای بیگناه و اکنون این اسیر نگونبخت، به جهانیان ثابت خواهد کرد که در قتل انسان های اسیر و بیگناه ید طولانی تری از رژیم جمهوری اسلامی دارد. بنده این درخواست را برای تک تک شخصیت ها و احزاب بلوچ خواهم فرستاد و از شما خواننده این مطلب نیز تقاضا می کنم در تکثیر آن بکوشید؛ زیرا نجات جان یک انسان، نجات”بشریت” است، همانگونه که قتل یک انسان بمثابه کشتن  تمام”انسانها” است.

 

 چهارشنبه ۱ دی  ۱۳۸۹

 

Doshoki@gmail.com