به ما بپیوندید برای افشای چهره کریه رژیم قاتلان و دزدان اسلامی حاکم بر ایران!

به ما بپیوندید برای دفاع از زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام!

به ما بپیوندید برای دفاع از اعتصابات کارگری در سراسر ایران و خواسته های برحق آنان!

به ما بپیوندید برای دفاع از حقوق زنان!

گرچه عوامل و مزدوران رژیم اسلامی در تورنتو هنوز برنامه ای را در مورد عاشورای دولتی امسال اعلام نکرده اند، اما ما بر آنیم که روز یکشنبه ۳۰ آگوست علیه عوامل و مزدوران رژیم و همچنین در دفاع از مبارزات مردم ایران در خیابانهای تورنتو باشیم!!

به دلیل شیوع کرونا و برای جلوگیری از گسترش این ویروس، ما تظاهرات و اعتراض امسال را با به راه انداختن کارناوالی از ماشینهای تزئین شده با بنر و پرچم هایی در دفاع از مبارزات مردم ایران و علیه رژیم اسلامی برگزار می کنیم.

زمان: یکشنبه ۳۰ آگوست، ساعت ۱۰ صبح میدان مل لستمن و  سپس حرکت به سمت پلازای ایرانیان

حزب کمونیست کارگری ایران- واحد شرق کانادا

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: ۴۱۶-۴۷۱-۷۱۳۸