نویسنده: تحریریه شهروند

سرمایه گذاری عقل ها

دکتر فاروق قاسم دانشمند زمین شناس عراقی الاصل که تابعیت نروژی دارد، مطلبی با عنوان «سرمایه گذاری عقل ها» نوشته است؛ وی …

Read More

شعر: سحر شیردل

مرد زمستان نطفه ات را زیر گِل بگذار
شاید بهاری تازه در جسم تو پیدا شد
پاییزِ سرد و بی رمق در دستهای خاک
شاید نگاه خیس باران رو به صحرا شد

Read More

کبد چرب/دکتر خسرو نیستانی

کبد چرب و به طور کلی بیماری های کبدی را با شرح حال یک بیمار آغاز می کنیم تا از این راه به علت این بیماری برسیم. البته می دانیم که این عارضه

Read More

بازجوها تاثیرشان را در زندانی انفرادی خوب می‌دانند با آمدن و نیامدن‌شان روح و روانت را بهم می‌ریزند

بعد از دو ماه که بازپرس پرونده‌ ام (به اسم شیرزادی) برای تفهیم اتهام جاسوسی در بازداشتگاه به دیدنم آمد، همان اول کار با مشت و کشیده به جانم افتاد.

Read More

Pin It on Pinterest