نکته ها ۵۹

تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل پس از ۱۳ سال به پایان رسید و ایران از این پس می تواند وارد بازار خرید و فروش تسلیحات متعارف شود.

متعارف، فکرمی کنم ازعرف وعادت میاد؟ درزمان رستم وسهراب، به تیر وکمان وسپروشمشیرمی گفتند سلاح های متعارف والان متعارف، همانهائی است که هروقت لازم دانستند ازآنها استفاده می کنند. اسمش سخت نیست اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ و اس ۵۰۰ و اس ششصده ولی خودش خیلی سخته. نمی دانم از چی ساخته اند که هرچی مشت ولگد بهش بزنی، فقط خودتو خسته می کنی!

فروشنده گفته این سلاح ها خراب بشو نیست وصدسال هم بمونه بازکارمی کنه کما اینه الان بمب هائی که اززمان جنگ بین الملل دوم درآلمان مانده هنوز کار می کنه وماهی نیست که یک گل و گوشه ای ازاین کشور یکیش را کشف و خنثی می کنند. خوشبختانه فروشنده این سلاح ها با خریدار را ه میاد. میگه وردارببر، هروقت داشتی پولش را بده، نداشتی هم کوه ودریا وشهر هم جای پولش قبول می کنیم!

فروشنده گفته این سلاح ها جوری ساخته شده که گرسنگی را هم درمان می کنه، یعنی یه دونه شوکه درکنی، هزارتا آدم گرسنه سیرمی شوند یعنی بعدش دیگه نمیگن ما گشنه مونه!

مهم نرمشه، قهرمانانه بودنش را یک کاریش می کنیم!

عیب آدم هائی مثل من که ازسیاست سردرنمی آورند این است که هرکه هرچه گفت باورمی کنند .

یک هفته ای هست که شیخ حسن روحانی یاد صلح امام حسن در۱۴۰۰ سال قبل افتاده وبزبان بی زبانی و یکی نعل بزن ویکی به میخ بزن، ازصلح امام حسن تعریف وتمجید می کند ومی گوید چون او صلح کرد ما هم باید صلح کنیم.

رئیس ایشان تا این لحظه صدایش درنیامده وچیزی نگفته ولی بعضی هاشون به این طرز فکرحمله کرده اند که ۱۴۰۰ سال پیش چه ربطی داره به ترامپ وجو بایدن؟

ترامپ ها و جو بایدن های آن زمان یه اخلاقی داشتند که باهاشون صلح هم می شد کرد، ولی با ترامپ ها و بایدن های این دور و زمانه نه!

ازطرفی بعضی ازمفسرین این امام حسن بازی را یک بازی جدید می دانند که ومیگن همه اش کلکه وطرح ونقشه خودشونه وبرای سرگرم کردن مردمه ونباید گولش را خورد.

یکی دیگه ازمفسرین هم معتقد بود که این گفته ها وجنقولک بازی ها مقدمات یک نرمش قهرمانانه است وچه ترامپ پیروزبشه وچه بایدن، کفگیرایران چنان به ته دیگ خورده که ته دیگ سوراخ شده وبالاخره باید صنارسه شاهی جورکرد ودیگ را تعمیر یا وصله پینه کرد .

خوبیش اینه که نرمش قهرمانانه انواع واقسام داره وبه قول معروف مهم قهرمانانه بودنشه، نرمشش را میشه یک کاریش کرد!

ایرانی ها بی تربیت شده اند!

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر گفته است که مردم درحوزه انتخابیه به ما بد وبیراه می گویند…

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر

بمیرم براتون آقای نقدعلی! اصلا یه وضعی شده که همه ازصبح تا شب نه تنها به نماینده شان، که به همه ازبالا تا پائین بدوبیراه می گویند. هرچی هم بهشون میگی ادب مرد به زدولت اوست، می گویند بروبابا ….گند زده اند به مملکت، شما از ادب با ما حرف می زنین؟!

خامنه ای باید دستور اعدام روحانی را بدهد !

مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس

ای داد و بیداد، حالا بیا ودرستش کن! یه نفر پیدا شده که هرروز بهمون خبرمیده وضعمون ازکجای دنیا بهتره، واسه اون هم نقشه کشیده اند!

مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس ایران گفته است اکثریت قاطع ملت به کمتر از “عزل و مجازات” حسن روحانی راضی نیستند. او خطاب به روحانی گفته “اگر ملاک رأی اکثریت مردم باشد، خامنه‌ای باید دستور دهد هزار بار شما را اعدام کنند” این عین نوشته بی بی سی است که کپی کرده ام

روحانی روز ۱۴ اکتبر گفته بود: «امام مجتبی به ما می‌آموزد که مرد جنگ باشیم به روز جنگ، و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه است. به ‌موقع باید بایستیم و بجنگیم و به ‌موقع باید صلح کنیم».

این حرف که گویا نشانه هائی ازصلح با آمریکا را درخود دارد ، به تریج قبای اصول گراها برخورده و آقای ذوالنوری نماینده اصول گرا با جملاتی که گفت خواستار اعدام آقای روحانی شد.

من با اعدام مخالفم ولی اگر آقای خامنه ای به روحانی بگه اینقدر کم چاخان کن مرد حسابی، وهی نرو توی تلویزیون بگو وضعمون داره روز به روز بهتر میشه کافیه. خود مردم حواسشون هست که اوضاعی درست کرده ایم که وضعشون از همه مردم دنیا بهتر تره !

نگذاریم سرمایه های مملکت ازدستمان برود!

حتمن درخبرها خوانده اید که پلیس بین‌الملل، مدیرعامل سابق بانک سرمایه را درخارج از ایران دستگیرو او را به ایران تحویل داده است؟

علی رضا حیدرآبادی

این استاد! یعنی علی رضا حیدرآبادی وهمکارانش که به نوشته دویچه وله هزارها میلیارد تومان اختلاس کرده بودند، حتمن راه ورسم این کارها را قشنگ بلدند؟

اختلاس ازهنرهای مستظرفه یعنی خیلی ظریف است که سالهاست درایران باب شده و یک شبه زندگی انسان را از این رو به آن رو می کند .

متاسفانه این هنر ازهنرهای پنهانی است و اساتید آن، روی حس کم روئی ذاتی، آموزشگاه یا حداقل کلاسی دایرنمی کنند و هنرآموز جدید تربیت نمی کنند تا صنعت درخانواده خودشان ارثی بماند !

چینی بند زن ها ولحاف دوزهای قدیم هم همینطور بودند. نگفتند، نگفتند تا این هنرفراموش شد ودیروز که قوری چای خوری ما افتاد شکست انداختیم دور و گفتیم جهنم، یکی دیگه دیگه می خریم !

کاش اکنون که این استاد بزرگ اختلاس به همت پلیس بین الملل به ایران بازگشته است برایش آموزشگاهی دایرکنند تا علاقمندان به این رشته را آموزش بدهد . هنوز هم ته وتوی مملکت صنّار سه شاهی پیدا می شود و با آموزش های ایشان می توان ته وتوی خزانه ملت را جارو کرد و باقیمانده پول ها را یه جوری هپرو کرد و برد!

بیکاران ما ازبیکاران اروپا بیکارترند !

چند روزی می شود که آقای روحانی سخنرانی نکرده ومن پکرم . حساب کار ازدستم در رفته ونمی دانم چی چی مان از چی چی خارجی ها بهتراست؟ آبمان؟ نانمان؟ اقتصادمان یا کلا زندگی مان؟

دل گرمی هائی که ایشان می دهند، دراین دنیای وانفسا ودرمملکتی که یک دلار سی ودوهزارتومن وجه رایج مملکت قیمت پیدا کرده است ، مثل آبی ست که برآتش درون مردم ریخته می شود …!

تا وقتی آقای خامنه ای می آمدند ومی گفتند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، خیالمان ازجانب شیطان بزرگ راحت بود. کرونا که ایشان را خانه نشین کرد،  آقای روحانی جای ایشان را گرفت و هر روز کشف می کرد که یک چیزمان بهتراز همان چیز درخارج است ودلمان را خوش می کرد. نمی دانم چه شده که ایشان هم دو روز است نگفته اند کجایمان ازکجای خارجی ها بهتراست؟ وهمین ندانستن است که انسان را کلافه می کند.

این همه کارمند و کارگربیکاروکارخانه تعطیل شده داریم، کاش می آمدند و می گفتند که کارگران بیکارما ازهمه کارگران بیکار اروپا بیکارترند! یا کارخانه های تعطیل شده ما ازکارخانه های تعطیل شده اروپا تعطیل تراست وما ذوق می کردیم !

بلاتکلیفی خیلی بداست. شاید همین بلاتکلیفی ما هم، ازبلا تکلیفی خارجی ها بهترباشد؟ کسی چه می داند؟!

ساعت خواب داداش !

آنتونیو گوتراش دبیرکل سازمان ملل

دزده آخر شب داشت قفل مغازه یکی را با اره آهن بر می برید، یکی رسید وگفت چیکارمی کنی داداش؟

دزده گفت دارم کمانچه می زنم!

یارو گفت کمانچه صدا داره. دزده خندید وگفت این سازصداش صبح درمیاد !

حالا دبیرکل سازمان ملل نیز پس از تقریبا دوسال، به اعتراضات وکشتار آبان سال ۹۸ اعتراض کرده وآن را موجب نگرانی خوانده است. ساعت خواب داداش !

به چه مانند کنم ماسک ترا ؟!

مینی ماسک جدید آقای روحانی، آدم را یاد لطیفه عبید زاکانی می اندازد :

مردی نزد طبیب رفت وگفت بدادم برس، سبیلم درد می کند.

طبیب پرسید ناهارچه خورده ای ؟ مرد جواب داد نان ویخ.

طبیب خندید و گفت حاشا ولله که نه خوراکت به خوراک آدمیزاد می ماند ونه دردت !