دسته: منتخب دبیران

روزنگاری های دیاسپورا/عزت گوشه گیر

همه چیز با اسطوره “ایوب” شروع شد. روز فرو رفتن بود در عمیق ترین لابیرنت های پر پیچ و تاب درونی به شیوه جریان سیال ذهن، یا تداعی معانی

واکسن نامرئی!/میرزاتقی خان

خانمی که شما باشید، قرارشد خانمی را انتخاب کنند وبیاورند جلوی دوربین واکسن بزند تا مردم باورکنند که واکسن ایرانی کرونا آماده شده،

آری بِن از نوشتن تا مرگ/عباس شکری

آری بِن می‌خواست به ‌واسطه نوشتن خود به چهره‌ ای عمومی ‌تبدیل شود، اما به دلیل ازدواج این کار را انجام داد. خبر خودکشی او شامگاه تولد مسیح، نروژ

انسانیت عالی/ عزت گوشه گیر

سر میز صبحانه بودم با “دب”، “سو”، “جیمز” و “لیز”در کافه تریای محل کارم که “الیز” آمد و کنارم نشست پر از انرژی. لباسش باز هم مشکی بود با بلوزی به

اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین الملل

گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بیسابقه به دولت ایران هشدار داده اند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور

پیر دیر عشق و وفا/ کاوه ال حمودی

دکتر ملکی فعالیت سیاسی خود را از سال های اخر دبیرستان شروع کرد و در جنبش های دانشجویی نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی اول ادامه داد

شعر: مهدی رودسری

نمی توانم چیزی بخوانم
چون بطور کلی بی سوادم
نمی توانم متن های فلسفی را بفهمم
……..

چرا اصلاح طلب بودیم؟/امیر شفقی

در دو مقاله چاپ شده در شهروند تورنتو، تا حدودی به جریان اصلاحات پرداخته و سه گونه اصلاح طلب را برشمردم. سران، مدیران

ماسک ها و سوسک ها/مهدی رودسری

واسه سومین بار که مرد صف را شمرد هنوز نفر نهمی بود و رفیق اش سیزدهمی که پشت ِزنی واستاده بود بلندقد و موبور با ماسکی مخمل

جمهوری اسلامی و رانه مرگ/حامی خیامی

پس از انقلاب ۵۷ و حاکمیت جمهوری اسلامی چندان سخن از ملیت به میان نبود. اسلام به عنوان امر کلی توسط رهبری جمهوری اسلامی به عنوان معیار

Loading