دسته: منتخب دبیران

نوروز خجسته باد/حسن زرهی

به امید آن که ما ایرانیان و نسل های آینده مان نوروزهای بسیاری را بی حضور کرونای جمهوری اسلامی و ویروس کرونا به جشن بنشینیم و بنشینند.

کرونا و سیاست/مسعود نقره کار

با توجه به پنهان کاری ها و دروغ پردازی های رهبران حکومت اسلامی، مسؤلان وزارت بهداشت و درمان و سایر ارگان های حکومتی، آمار دقیقی ا

ضریحی برای لیسیدن!/میرزاتقی خان

شیوع ویروس کرونا و ضرری که به قول آقا (این بیماری منحوس) به دنیا زده سر به میلیاردها دلارمی زند ولی خیلی از این زیان ها به ما مربوط نیست.

۸ مارس، روز زن خجسته باد!

طی دوقرن گذشته زنان آزادیخواه و اهل قلم میهنمان همگام و هم پیمان با زنان آزادیخواه جهان، درکنار مبارزه برای رهائی از بردگی خانگی، اجتماعی، اقتصادی و

سئوالی بسیار مهم و اساسی

آیا موقعیتی از این مناسب تر پیدا می شود که به جهانیان ثابت شده باشد تا روش سکوت را که مدتی دنیا در برابر ….آدم سوزی هیتلر به کار برد

Loading