دسته: منتخب دبیران

چرا اصلاح طلب بودیم؟/امیر شفقی

در دو مقاله چاپ شده در شهروند تورنتو، تا حدودی به جریان اصلاحات پرداخته و سه گونه اصلاح طلب را برشمردم. سران، مدیران

ماسک ها و سوسک ها/مهدی رودسری

واسه سومین بار که مرد صف را شمرد هنوز نفر نهمی بود و رفیق اش سیزدهمی که پشت ِزنی واستاده بود بلندقد و موبور با ماسکی مخمل

جمهوری اسلامی و رانه مرگ/حامی خیامی

پس از انقلاب ۵۷ و حاکمیت جمهوری اسلامی چندان سخن از ملیت به میان نبود. اسلام به عنوان امر کلی توسط رهبری جمهوری اسلامی به عنوان معیار

شعر:کریم زیّانی (راهی)

آن که تا روشن کند ایران ما، می‌سوخت، رفت
آن که ما را عزت و فرهنگ می‌اندوخت، رفت

روزنگاری های دیاسپورا/عزت گوشه گیر

وارد سالنی شدم. کسی مرا به سالن تئاتر راهنمایی کرد و گفت: قرار است ژاک تاتی تمرین های بازیگری را ادامه بدهد.
پرسیدم: ژاک تاتی؟ ژاک تاتی که مرده؟

مهندس سبیلو و زنش/فریبا حاج دایی

آسایشگاه سالمندان بهشت هم باشد بازهم آسایشگاه سالمندان است؛ اما برای طاهره‌ خانم که از جَنم دیگری است، جهنم و بهشت هم یکی است.

“خواب”/ عزت گوشه گیر

خواهش می کنم نگوئید که چرا همه اش خواب سرهای بریده می بینم. یا بوهایی در خواب می شنوم که همه اش به گوشت سوخته ربط پیدا می

اولین مشاجره/میرزاتقی خان

دراولین مشاجره:
-:آمریکائی ها را به مقام انسانیت می رسانم
-: راضی به این مقدارنباشید، مقام انسانیت

Loading