ایرج مصداقی در ویدئویی در حاشیه دادگاه جدید حمید نوری در استکهلم، از تمدید قرار بازداشت او خبر داد. حمید نوری به مشارکت در اعدام های گسترده سال ۶۷ و همچنین شکنجه زندانیان متهم است