روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹، حمزه درویش، زندانی عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت توسط ماموران زندان با دستبند و پابند به محل حفاظت اطلاعات زندان منتقل و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به نقل از منابع نزدیک به حمزه درویش، حوالی ظهر روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹ مامورین زندان لاکان زندانی سیاسی حمزه درویش را با دستبند و پابند به محل حفاظت اطلاعات زندان منتقل و بعد از چشم‌بند زدن توسط چند نفر مورد ضرب و شتم قرار دادند. ماموران زندان در جواب به اعتراض آقای درویش به وی گفته‌اند؛ «اخبار و وضعیت زندان را به بیرون منتقل میکنید و حق اینکار را ندارید