دالتون مک گینتی نخست وزیر دولت انتاریو همصدا با جامعه ی ایرانی ـ کانادایی و دولت فدرال کانادا خواستار شفافیت در انتخابات اخیر ایران شده است.

جمعه ۱۹ جون ۲۰۰۹

پنجشنبه ۱۸ جون ۲۰۰۹ ، بیانیه ای از دفتر آقای دالتون مک گینتی دریافت شد که در آن نخست وزیر دولت انتاریو همصدا با جامعه ی ایرانی ـ کانادایی و دولت فدرال کانادا خواستار شفافیت در انتخابات اخیر ایران شده است.


 

آقای مک گینتی در این بیانیه آورده است: امروز ، ما به جامعه ی ایرانی کانادایی می پیوندیم و از ایران می خواهیم تا به حقوق شهروندانش احترام بگذارد.

نخست وزیر انتاریو در پایان بیانیه اظهار امیدواری کرده است که این وضعیت به راه حل های مسالمت آمیز و صحیح منجر شود.


 

متن اصلی اطلاعیه را در زیر می خوانید.