کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز فهرستی از افرادی را منتشر کرد که کشته شدن و بازداشت شدن آنها از بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری  …


شهروند ۱۲۳۵  پنجشنبه ۲۵ جون  ۲۰۰۹


 

ترس از شکنجه و بدرفتاری با بازداشتی های بدون ارتباط با دنیای خارج


 

۲ تیرماه ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز فهرستی از افرادی را منتشر کرد که کشته شدن و بازداشت شدن آنها از بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه تائید شده است. این فهرست ها کامل نیستند و فقط اسامی تعدادی از اشخاصی را در برمی گیرد که شناسایی شده اند و تاکنون فقط اسامی ۴ تن از کشته شدگان را توانسته است شناسائی کند.

فهرست اسامی کلا در برگیرنده  240 بازداشتی است  که ۲۹ نفر از آنها کسانی هستند که پس از بازداشت آزاد شده اند. ۱۰۲ نفر از بازداشتی ها از شخصیت های سیاسی، ۲۳ نفر روزنامه نگار، ۷۹ نفر دانشجو و ۷ نفر از اساتید دانشگاه ها همچنان در زندان بسر می برند. این فهرست فقط دربرگیرنده اسامی ۴ نفر از شهروندانی است که کشته شده اند. هر چند تعداد کشته شدگان بسیار زیاد است اما هنوز شناسایی و یا تائید نشده اند. منابع دولتی تاکنون اعلام کرده اند که ۱۷۰ نفر قبل از ۲۵ خرداد و ۴۵۷ نفر در روز ۳۰ خرداد بازداشت شده اند و تاکنون ۲۷ کشته رسما اعلام شده است که اسامی آنها نیز تاکنون ارائه نشده است. سایر منابع ادعا می کنند که آمار بازداشتی ها و کشته شده ها خیلی بیشتر از این هاست. با توجه به محدودیت های بسیار شدیدی که توسط دولت اعمال می شود، امکانات کمپین بین المللی حقوق بشر برای تائید بازداشتی ها و کشته شدگان بسیار محدود شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر، بسیاری از این افراد بازداشت شده که اسامی انها منتشر می شود  توسط ماموران لباس شخصی در منازل یا محل های کار خود بازداشت شده اند و دربرگیرنده بازداشت شدگان در تظاهرات نیست. از انجا که بازداشت شدگان توسط ماشین های بدون آرم برده شده اند این مسئله بی نهایت برای خانواده های این بازداشت شدگان  نگران کننده است که نمی دانند چه کسانی مسئولیت امنیت جانی این افراد را برعهده دارد و  پاسخگوست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هیچ گزارشی دریافت نکرده است که نشان دهد که به  افراد هنگام بازداشت کردنشان احضاریه یا حکم جلبی ارائه شده باشد و همچنین خانواده بازداشت شدگان و دوستان آنها هنوز هیچ اطلاعاتی از محل نگهداری این افراد دریافت نکرده اند.

ارون رادز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در باره این بازداشت شدگان گفت:"ما عمیقا از این که در این بازداشت ها قانون رعایت نمی شود نگرانیم. در حقیقت بازداشتی ها در وضعیت بی ارتباط با دنیای خارج نگهداری می شوند که احتمالا با شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری ای همراه خواهد بود که ادعای مقامات را در مورد این اعتراضات ثابت کند."

کمپین بین المللی حقوق بشر خواستار شد که همه بازداشت شدگان مرتبط با انتخابات و تظاهرات مسالمت آمیز بدون اینکه هیچ اتهامی متوجه آنها بشود فورا آزاد شوند.

فهرست های مربوط به بازداشت شدگان و کشته شدگان در وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در این پیوند در دسترس است:

http://www.iranhumanrights.org/2009/06/list