شهروند ـ آرش عزیزی : همه چیز به یک کلمه بر می‌گردد: واژه‌ی «not» که در انگلیسی از آن برای نفی استفاده می‌ شود. اما اضافه کردن همین کلمه به یکی از اسناد توسط یکی از وزرای هارپر باعث شده که اپوزیسیون کلِ صداقت و شفافیت دولت را زیر سئوال ببرد.

ماجرا به اواخر سال ۲۰۰۹ برمی‌گردد که بو اودا، نماینده ‌ی دورهام و وزیر همکاری بین ‌المللی دولت هارپر، کلمه‌ ی «not» را با خودکار به اسنادی که پیشنهاد داده بود ۷ میلیون دلار به سازمان خیریه ‌ی کایروس (که وابسته به کلیساهای مختلف است)‌داده شود، اضافه کرده بود تا در نتیجه این میزان به سازمان مذکور داده نشود.

وقتی مجلس عوام در ماه دسامبر از خانم اودا، اولین نماینده ‌ی ژاپنی ‌تبار مجلس کانادا، پرسید این کلمه چگونه با خودکار به سند اضافه شده، او مدعی شد که از کل ماجرا بی‌ خبر است، اما این هفته اعتراف کرد که خودش دستور داده این واژه اضافه شود.

به گزارش تورنتو استار از اتاوا، اپوزیسیون با حمله به این حرکت خانم اودا خواهان استعفای او شد. مایکل ایگناتیف، رهبر لیبرال‌ ها، روز سه ‌شنبه در دوره‌ ی پرسش و پاسخ گفت: «وزیر، بودجه‌ ی سازمان مسیحی مذهبی را که اعمال خوبی انجام می‌ دهد قطع کرده، بعد در سندی دست‌کاری کرده… بعد مجلس را گمراه کرده…. نخست‌ وزیر چگونه می‌ تواند خواهان استعفای او نشود؟»

ژیل دوسپ، رهبر حزب استقلال‌ طلب بلوک کبک، نیز گفت: «آیا نخست ‌وزیر، این وزیر را به خاطر گمراه کردن مجلس اخراج می‌کند یا نه؟»

پیش ‌بینی می ‌شود مجلس عوام به استیضاح اودا بپردازد، اقدامی بسیار نادر.

استفن هارپر، نخست ‌وزیرِ، اما به دفاع از خانم اودا ادامه داد و به مجلس گفت: «این نوع تصمیمات مسئولیت وزرا است. وقتی ما پول خرج کمک خارجی می‌کنیم انتظار داریم مورد استفاده موثری قرار بگیرد.»

نکته ‌ای که در سخنان هارپر به آن توجهی نمی ‌شود این است که اعتراض اپوزیسیون به شیوه‌ ی اعمال خانم وزیر و نه فقط نفس آن بوده است. دو نفر از مقامات ارشد آژانس توسعه‌ ی بین ‌المللی کانادا پس از بررسی‌ های کارشناسانه خواستار اعطای این مبلغ به سازمان خیریه‌ ی کایروس شده بودند، اما اودا با اضافه کردن یک کلمه با خودکار جوری جلوه داده که این تصمیمِ کارشناسی آژانس مذکور بوده است.

در واقع وزیرِ همکاری بین ‌المللی دو بار نمایندگان مجلس را گمراه کرده است: بار اول وقتی که خواسته این‌ طور جلوه دهد که کارشناسان مخالف دادن پول به کایروس بوده ‌اند. بار دوم وقتی که گفته خبر ندارد کلمه‌ ی مذکور چگونه سر از اسنادِ مربوطه درآورده.

باب ری، نماینده ‌ی لیبرال تورنتو و منتقد سیاست خارجی حزبش،‌گفت: «این شیوه‌ ی اداره ‌ی دولت به کلی غیر قابل قبول و خزعبل است. غلط است.»‌

کارشناسان بسیاری با آقای ری موافق هستند. ند فرانک، دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه کوئینز در مصاحبه با تورنتو استار گفت: «(مردم کانادا) چگونه می‌ توانند به دولتی که حقیقت را نمی‌گوید اعتماد کنند؟ وقتی چنین اتفاقاتی می ‌افتد این در واقع کل نظام است که بدنام می‌شود.»

باب ری در سخنان خود این ماجرا را خصلت‌ نمای کل رفتار دولت هارپر دانسته و مدعی شده حتما خودِ دفتر نخست ‌وزیر بوده که به اودا دستور این کار را داده است. ری گفت: «وزیر اودا به تنهایی نمی ‌توانست چنین تصمیمی بگیرد. او نمی‌توانست چنین کاری کند مگر با دستور از دفتر نخست ‌وزیر و از خود شخص نخست‌ وزیر.»