روز سی ام جولای همزمان است با چهلمین روز کودتای خونین غاصبان حکومت ایران و آغاز هجوم مسلحانه نیروهای قرون وسطایی به مردم میهنمان، بویژه شیرزنان و جوانان …


شهروند ۱۲۳۸  پنجشنبه ۱۶ جولای  ۲۰۰۹


 


 


 

مردم گرامی ایران! هموطنان خارج از کشور!

روز سی ام جولای همزمان است با چهلمین روز کودتای خونین غاصبان حکومت ایران و آغاز هجوم مسلحانه نیروهای قرون وسطایی به مردم میهنمان، بویژه شیرزنان و جوانان رزمنده ای که برای اعتراض به این کودتای بیشرمانه و بازخواهی آزادی و حقوق اجتماعی پایمال شده خویش به میدان آمده اند.

چنان که معلوم است مردم میهن ما در کنار خانواده های شهدا تصمیم دارند تا با برگزار کردن شکوهمند چهلم ندا آقا سلطان و دیگر قربانیان این جنبش به دست اوباشان گوش به فرمان ولی فقیه یاد آنها را گرامی بدارند و با حضور بر سر مزارهای شهدا و مکان هایی که در کوچه ها و خیابانها از پا در آمده اند دسته های گل بگذارند و سوگند یاد کنند که مبارزه در راه آرمان های عالی انسانی آنها را در صفوف فشرده تا پایان ادامه دهند.

ما، گروهی از ایرانیان آزادیخواه در حمایت از زنجیره ی سبز مبارزاتی مردم ایران، نیز تصمیم داریم به این مناسبت در شهرهای بزرگ جهان، با یاری هنرمندان ایرانی و هنرمندان سایر ملل در کنار نیروهای آزادیخواه همه کشورها، با برگزاری تظاهرات هنری و اجرای کنسرت های با شکوه در میادین بزرگ شهرهای جهان یاد همه شهدا را زنده نگاه داریم و از این طریق مردم جهان را به حمایت از آرمانهای والای آنان فراخوانیم.

از هم اکنون مردم ایران در داخل کشور و سراسر جهان به فکر جمع آوری پیشنهادات مناسب برای هر چه با شکوه تر شدن این بزرگداشتند.

با امید و یقین به یاری همه ایرانیان و هنرمندان شناخته شده ترقیخواه و آزاده جهان به پیشواز این روز بشتابیم.

جهت هماهنگی و یکپارچگی این حرکت، پیشنهادات و راهکاری خود را همراه با شماره تلفن و آدرس ای میل  به آدرس ما ارسال دارید.

آدرس ای میل و شماره تلفن ـ پاریس ـ فرانسه

فرهنگسرای پویا ـ عباس بختیاری  ۰۰۳۳۱۴۲۰۸۳۸۴۷

cultureiran@pouya.org