جلسه سخنرانی و بحث و گفتگو حقوق بشر٬ جامعه مدنی و دموکراسی در ایران ۱۲ سپتامبر در دانشگاه یورک برگزار می شود.

شهروند ۱۲۴۲ – پنجشنبه ۱۳ اگوست 2009

جلسه سخنرانی و بحث و گفتگو

حقوق بشر٬ جامعه مدنی و دموکراسی

سخنرانان

دکتر کریم لاهیجی٬ حقوقدان٬ وایس پرزیدنت فدراسیون جهانی حقوق بشر

خانم مهرانگیز کار٬ حقوقدان

دکتر رضا براهنی٬ نویسنده٬ منقد اجتماعی

خانم غزال مژدهی٬ حقوقدان

دکتر پیام اخوان٬ حقوقدان٬ استاد دانشگاه مک گیل

دکتر رامین جهانبگلو٬ استاد دانشگاه تورونتو

دکتر هایده مغیثی٬ استاد دانشگاه یورک

دکتر سعید رهنما٬ استاد دانشگاه یورک٬ رئیس جلسه


 

مکان : دانشگاه یورک٬ Tribute Recital Hall, Accolade East

زمان : ١٢ سپتامبر ٢٠٠٩٬ ساعت  ٣تا ٧ بعد از ظهر

برگزار کنندگان:

برنامه حقوق بشر دانشکده Equity Studies دانشگاه یورک

پروژه دیاسپورا دانشگاه یورک

جامعه فرهنگی دانشجویان ایرانی دانشگاه یورک٬ ISCS-YU

کانون ایرانیان دانشگاه تورونتو٬ IAUT

انجمن ایرانیان دانشگاه رایرسون٬ ISARU