در انتخابات شرکت کنیم، به احزاب و کاندیداهای پیشرو رای بدهیم!

در سی و چند سال گذشته حدود دویست هزار ایرانی به کانادا مهاجرت کرده اند. پدران و مادرانمان و ما، همه با آرزوی های کوچک و بزرگمان برای خود و هم برای فرزندانمان، برای بهره یافتن از آزادی، زندگی بهتر، امکان تحصیل و خدمات درمانی و بهداشت مناسب، استفاده از امکانات تحصیلات عالی و زندگی در محیطی سالم، توام با آرامش برای ساختن  آینده ای روشن و امید بخش، دشواری های مهاجرت را بر خود هموار کرده و به کانادا آمده ایم.

با اطمینان قریب به یقین می توان گفت هر دسته، گروه و بخشی از شهروندان کانادایی  ایرانی تبار که در این دوران، در سراسر کانادا از هالیفکس گرفته تا ویکتوریا در این کشور جوان برای آینده، مستقر شده اند، رویهمرفته از تجربه مهاجرت، زندگی و کار در کانادا، رضایت خاطر داشته اند. البته همه امور مهاجرت و استقرار و زندگی در این میهن دوم مان همیشه و برای همگان به آسانی نگذشته است. اما با همه فراز و نشیب هایی که برای دستیابی به زندگی بهتر در سرزمینی جدید، از سر گذرانده ایم، افق های بازتر و روشن تری برای نسل دوم و حتی اکنون نسل سوم کانادایی های ایرانی تبار بر روی ما گشوده شده است.  تلاش های پیگیر در امنیت اجتماعی موجود و مجموعه ای از حمایت های اصلی و ضروری برای زندگی شرافتمندانه، جامعه مهاجر ما را به شکوفایی و موفقیت های نسبی رسانده است. کوشش های همه جانبه مان، سبب افزایش توانمندی های جمعی ما شد و نتیجه کوچک اما ارزشمند و چشمگیر این توانمندی ها، در بزرگ شهرتورنتو و مونترال، راهیابی ما امضاء کنندگان این پیام  به مجلس قانونگذاری انتاریو و مجلس ملی کبک شد.

اما دلیل این رضایتمندی نسبی‌ و موفقیت جامعه ما در تطبیق با کانادا چیست؟

به عقیده ما، یکی‌ از دلایل مهم، هویت کانادا و ساختار اجتماعی آن است!

هم میهنان؛ هویت کانادا، آن ایده‌ای است که هنگام ورود به کانادا در ذهن اغلب ما ایرانیان بوده است:

 کشوری دمکراتیک که نخست وزیرش در مقابل مردم مسئول است و به پارلمان جواب میدهد. جامعه‌ ای آزاد و متنوع که به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان احترام می‌گذرد و از آنان فعالانه دفاع می‌کند.

کشوری که زنان در آن از همه حقوق انسانی، مدنی و حرفه ای برابر با مردان، برخوردارند. کشوری که در آن با خطاکاران یا با زندانیان نوجوان بر اساس اصول انسانی و نه با کینه و انتقام جویی رفتار می شود.

 جامعه‌ ای با حمایت‌ دولتی و اقتصادی گسترده از قشر‌های مختلف، از کودکان و جوانان گرفته تا سالمندان. کشوری که درمان رایگان با کیفیت بالا در خدمت همه قرار دارد.  کشوری که خود را در نقش دفاع و گسترش صلح جهانی‌ می بیند. کشوری که در زمینه‌های علم، فرهنگ، حقوق  و قانون، هنر، کشورداری، محیط زیست خود را پیشرو دانسته برای گسترش این مفاهیم در نهاد‌های بین المللی می کوشد.

رضا مریدی ـ امیر خدیر

 

 کشوری که با آغوش باز مهاجر می پذیرد، کشوری که هم  به هنر و میراث  های فرهنگی بشریت ارزش می گذارد، هم به دستاورد‌های علمی‌ احترام گذشته و دولت را از افکار عقب مانده خرافی در امان نگه می‌دارد. و مهمتر ازهمه کانادا کشوری است که در آن سیاستمداران عقاید مذهبی خود را ملاک و مبنای تصمیم خود و به ویژه تبعیضات قرار نمی دهند و جدایی بین مذهب و حکومت را که لازمه یک دموکراسی پیشرفته است، به عنوان  یک اصل بنیادی رعایت می کنند.

این مشخصه ها، خصوصیات کشوری است که ما به آن مهاجرت کرده ایم. یا دست کم این چهره کانادایی است که ما در آرزوی آن به اینجا آمده ایم  و این تصور را هم داشته ایم که بتوانیم در تکامل و تعالی آن، ما هم نقشی داشته باشیم. این چهره کانادایی است که اکثریت مردم  کانادا نیز آنرا گرامی می دارند و هویت ملی خود می پندارند.

هم میهنان !تاسف اینکه اکنون بیش از پنج سال است با بر سر کار آمدن دولت محافظه کاران به  نخست وزیری آقای استفن هارپر، این چهره رفته رفته اما به طور مداوم خدشه دار شده است.

به دلیل این احساس ناخوشایند از آینده‌ای که احتمالا با وجود یک دولت محافظه کار در اتاوا در پیش است، ما ضروری دیدیم از شهروندان ایرانی‌ تبار کانادا، به ویژه ساکنان شهر‌های مونترال، اتاوا، تورنتو و ونکوور که در آنها تمرکز بیشتر داریم، دعوت کنیم همگی‌  در این انتخابات شرکت کنند.  مطمئنیم در پی گیری همان اهدافی که ما را به این کشور آورده، بهترین انتخاب، رای دادن به زنان و مردانی است که هنوز به اصول اساسی دمکراتیک و اجتماعی کانادا پایبند هستند. حزب محافظه کار و آقای استفن هارپر به این اصول و خصوصیات کانادا احترام نمی‌گذارند.

چه گونه می‌توان جلوی آقای  هارپر را گرفت؟

جامعه ایرانی‌ کانادا میتواند نقش خود را در این راستا بطور موثر و به درستی‌ ایفا کند. و آن اینست که ما ایرانیان همگی‌ در انتخابات، در روز دوشنبه دوم ماه می شرکت  کنیم و در حوزهٔ محل مان رای خود را به کاندیدایی غیر از محافظه کار (Conservative) که شانس بیشتری در آن حوزه برای پیروزی دارد بدهیم.

اگر دسترسی به اینترنت دارید، تارنمای زیر می تواند در مورد وضعیت حوزه انتخاباتی محل سکونتتان به شما آگاهی‌ دهد:www.projectdemocracy.ca 

به امید سرافرازی و سر بلندی مردم عزیز کشورمان کانادا و پیروزی‌های روز افزون برای جامعه ایرانی‌.